Bielsko-Biała, dnia 05 marca 2021 r.

Sygnatura: PO VII WB 262.2.2021

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ulica Legionów 79
zgłasza zapotrzebowanie na wyrób i dostawę pieczątek urzędowych
wraz z automatami dla potrzeb poszczególnych

prokuratur okręgu bielskiego.

Dla celów ofertowych niezbędnym jest pobieranie opisu przedmiotu
zamówienia wraz z załącznikami ze strony internetowej Zamawiającego.
Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 33 4758 164.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

  


Bielsko-Biała, dnia 19 marca 2021 r.

Sygnatura: PO VII WB 262.2.2021

OGŁOSZENIE

 Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ulica Legionów 79
ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na  zapotrzebowanie
i dostawę pieczątek urzędowych
wraz z automatami dla potrzeb poszczególnych

prokuratur okręgu bielskiego.

 

 


 

Bielsko-Biała, dnia 10 listopada 2020 r.

Sygnatura: PO VII WB 262.12.2020

 

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
z siedzibą przy ulicy Legionów 79
zgłasza zapotrzebowanie na zakup asortymentu informatycznego
wymienionego w dokumentacji postępowania.

Dla celów złożenia oferty cenowej należy pobrać dokumentację znajdującą
się na stronie internetowej Zamawiającego www.bb.po.gov.pl
w zakładce: zamówienia - ogłoszenia aktualne.

termin zgłoszenia ofert upływa dnia 20 listopada 2020 r.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

  

 


Bielsko-Biała, dnia 27 listopada 2020 r.

 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 


 

 

Bielsko-Biała, dnia 10 listopada 2020r.

Sygnatura: PO VII WB 262.13.2020

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ulica Legionów 79
zgłasza zapotrzebowanie na "Wykonanie robót budowlanych
polegających na remoncie pomieszczeń nr 2.135, 2.142A, 2.144,
2.145, 2.146 użytkowanych przez Prokuraturę Rejonową w Cieszynie
w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8
zgodnie z dokumentacją projektową i udzielonymi pozwoleniami".

Dla celów ofertowych niezbędnym jest pobranie ze strony
internetowej Zamawiającego formularza cenowego wraz z opisem
przedmiotu zamówienia: www.bb.po.gov.pl

Termin złożenia ofert upływa dnia 17 listopada 2020 roku.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

      

 


Sygnatura: PO VII WB 262.13.2020


Bielsko-Biała, dnia 25 listopada 2020 r.

 Unieważnienie postępowania

 

 

Bielsko-Biała, dnia 18 września 2020 r.

Sygn.: PO VII WB 262.8.2020

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ulica Legionów 79
zgłasza zapotrzebowanie na
"Zakup wraz dostawą artykułów biurowych i papierniczych
dla potrzeb prokuratur okręgu bielskiego".

Dla celów ofertowych niezbędnym jest pobranie
ze strony internetowej Zamawiającego www.bb.po.gov.pl
dokumentacji tj. formularza cenowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia
i projektem umowy.

Termin złożenia ofert upływa dnia 30 września 2020 roku.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

   

 


 Bielsko-Biała, dnia 21 października 2020 r.

Sygnatura PO VII WB 262.8.2020

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej z siedzibą przy ulicy Legionów 79

informuje

iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą
"Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb
prokuratur okręgu bielskiego".

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


 

Bielsko-Biała, dnia 16 czerwca 2020 r.

Sygnatura: PO VII WBA 262.5.2020

Ogłoszenie

 

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
z siedzibą przy ulicy Legionów 79

zgłasza zapotrzebowanie na zakup środków czystości dla potrzeb
prokuratur okręgu bielskiego.

Dla celów złożenia oferty cenowej należy pobrać dokumentację znajdującą
się na stronie internetowej Zamawiającego www.bb.po.gov.pl
w zakładce : zamówienia - ogłoszenia aktualne.

Termin złożenia ofert upływa dnia 09 lipca 2020 roku

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

  

 


Bielsko-Biała, dnia 13 lipca 2020 r.

Sygnatura: PO VII WBA 262.5.2020

Informacja

 

Ze względu na rozbieżności w terminie składania ofert
Zamawiający informuje, że oferty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie
w siedzibie Zamawiającego tj. Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej
przy ulicy Legionów 79 - parter biuro podawcze
do dnia 15 lipca 2020 roku.
Za zaistniałą sytuację i utrudnienia wynikłe z tego tytułu przepraszamy.

 

Renata Kaleta
Specjalista ds.zamówień publicznych
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej


 Bielsko-Biała, dnia 22 lipca 2020 r.

Sygnatura: PO VII WB 262.5.2020

Ogłoszenie
o wyborze oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej z siedzibą przy ulicy Legionów 79
informuje,
iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty dla zakupu i sukcesywnej dostawy środków
czystości do siedziby Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuratury Rejonowej
Bielsko-Biała-Południe i Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ
w Bielsku-Białej, Prokuratury Rejonowej w Cieszynie
oraz Prokuratury Rejonowej w Żywcu.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart