Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym


 

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym
 

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

 


 

Pouczenie o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym
 

Pouczenie o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym