Deklaracja dostępności
30.01.2020 r.

Wstęp

Prokuratura Okręgowaw Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bb.po.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony bb.po.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 28.11.2017 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.07.2019 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 30.01.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

Poruszanie się
Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki - skróty prowadzące do:

- menu serwisu
- aktualności,
- wyszukiwarki serwisu,
- deklaracji dostępności

Na pozostałych podstronach umieściliśmy skróty prowadzące do:

- menu serwisu,
- aktualności,
- deklaracji dostępności
- treści,
- stopki serwisu.

Dokumenty
Na stronach Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć
Na serwisie prokuratury do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodajemy opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.
Dodatkowo strona wyposażona jest w mechanizm powiększania lub pomniejszania treści poszczególnych artykułów.

Zrozumiałość i czytelność treści
Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisu to proces
Staramy się zapewnić dostępność naszego serwisu, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej prosimy o kontakt pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Wszelkie informacje dotyczące udogodnień dla osób niepełnosprawnych zawarte są na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, w linku o charakterystycznym znaku dla osób niepełnosprawnych. Zawarte tam informacje zawierają:
- adresy poszczególnych jednostek
- dane kontaktowe na wypadek potrzeby umówienia się w celu zapewnienia dodatkowej pomocy
- opis udogodnień zawierający informację o podjazdach lub windach, lokalizacjach przystosowanych łazienek