RZECZNIK PRASOWYZastępca Prokuratora Okręgowego - Małgorzata Borkowska

tel. 33 475 81 00

tel. kom. 694 460 782

email: rzecznik@bb.po.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z prasą nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu bielskiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki i rodzaju spraw prowadzonych
przez prokuratury okręgu bielskiego

 


Pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia

W dniu 02 kwietnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 33 i 36 lat, tj. którzy w dniu 01 stycznia 2015 r. w powiecie bielskim wzięli udział w pobiciu trzech uczestników zabawy sylwestrowej powodując u nich obrażenia ciała i narażając ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania obrażeń ciała określonych w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk, przy czym jeden z nich posługiwał się niebezpiecznym narzędziem w postaci noża.
W toku śledztwa ustalono, iż w dniu 31 grudnia 2014 r. w powiecie bielskim na sali remizy OSP zorganizowana została zabawa sylwestrowa. Na salę wstęp miały wszystkie osoby, które zakupiły bilety wstępu na imprezę. Na zabawę wybrali się pokrzywdzeni oraz jeden z oskarżonych. Na początku zabawa odbywała się bez żadnych zakłóceń, aż do momentu przepychanki pomiędzy jednym z pokrzywdzonych a oskarżonym, który był uczestnikiem zabawy i zadzwonił po kolegę aby był wsparciem w jego osobistych porachunkach. Drugi oskarżony przyjechał na zabawę sylwestrową uzbrojony w nóż. Jego obecność na miejscu zdarzenia pierwszemu oskarżonemu dodała odwagi i zaatakował on pierwszego pokrzywdzonego, a następnie podjął bójkę ze stającym w jego obronie drugim pokrzywdzonym. W tym czasie drugi oskarżony zaatakował trzeciego mężczyznę uderzając go w twarz trzymanym w dłoni nożem. Pokrzywdzony uchylił się jednak został zraniony w policzek i ucho.W wyniku ataku dwóch napastników, z których jeden uzbrojony był w nóż obrażeń ciała doznało trzech pokrzywdzonych. Czwarty mężczyzna, któremu oskarżony zagroził pobiciem oraz pozbawieniem go życia i który parę chwil wcześniej powstrzymywał agresywne zapędy oskarżonego kierowane do uczestników zabawy, doznał naruszenia nietykalności cielesnej.
W dniu 06 stycznia 2015 r. obaj oskarżeni, którzy byli poszukiwani – zgłosili się na Policję i złożyli wyjaśnienia, które są jednak sprzeczne z zeznaniami pokrzywdzonych oraz świadków.
Biegli lekarze sądowi stwierdzili, że wszyscy pokrzywdzeni doznali obrażeń ciała naruszających czynności narządów na okres poniżej dni siedmiu. Wszyscy narażeni byli na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowanie ciężkich obrażeń ciała.
Oskarżeni nie przyznali się do przedstawionych zarzutów.
Za przestępstwa z art. 159 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 217 § 1 kk oraz art. 158 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 22 kwietnia 2015r., godz. 23:35

13 12


Wydawanie zaświadczeń lekarskich poświadczających nieprawdę

W dniu 30 marca 2015 r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko pięciu lekarzom powiatu bielskiego, uprawionym do przeprowadzenia badań lekarskich osób kierujących pojazdami, którzy nie dopełnili ciążących na nich obowiązków w postaci przeprowadzenia badań lekarskich zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 stycznia 2004 r. „W sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami”, a następnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych poświadczali nieprawdę wystawiając orzeczenia lekarskie o zdolności do kierowania pojazdami określonej kategorii.
W toku prowadzonego śledztwa ustalono, iż w okresie od 07 kwietnia 2010 r. do 26 kwietnia 2012 r., ośmiu kursantów prawa jazdy jednej ze szkół prawa jazdy – uzyskało orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do prowadzenia pojazdów określonych kategorii C do D bez dodatkowych badań lekarskich w postaci specjalistycznych badań wzroku, badań zmierzchowych i zjawiska olśnienia. Dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat.: C,C1, DD1, C+E, C1+E, D+E, D1+E – warunkiem uzyskania orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów jest przeprowadzenie w/w konsultacji specjalistycznych, których w tych przypadkach nie było.
Stan faktyczny ustalono w oparciu o zabezpieczoną dokumentację lekarską, tj. karty badania lekarskiego osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wraz z kopiami orzeczeń lekarskich.
Oskarżeni nie przyznali się do przedstawionych zarzutów.
Oskarżeni nie byli karani.
Oskarżonym za przestępstwo z art. 271 § 3 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 22 kwietnia 2015r., godz. 23:30

13 12


Śmiertelne potrącenie pieszej oraz ucieczka z miejsca wypadku

W dniu 24 marca 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko 21-letniemu mężczyźnie, który w dniu 02 stycznia 2015 r. w powiecie żywieckim kierując po drodze publicznej samochodem m-ki Skoda Octavia, nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poruszając się w warunkach złej widoczności nie zachował szczególnej ostrożności i nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, wskutek czego potrącił prawidłowo idących lewą stroną jezdni pieszych. W wyniku zdarzenia piesza poniosła śmierć na miejscu a drugi pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Dwaj mężczyźni w wieku 18 i 19 lat zostali oskarżeni o nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku tj. o przestępstwo z art. 162 § 1 kk.
W toku śledztwa ustalono, że oskarżeni w tym dniu ok. godz. 17.00 wracali do domu. Kierowca na prostym i płaskim odcinku drogi, o czystej, mokrej i gładkiej jezdni asfaltowej o szerokości 5 metrów prawym bokiem samochodu potrącił prawidłowo idących lewą stroną jezdni kobietę i mężczyznę, a następnie nie zatrzymując się oddalił się z miejsca zdarzenia.
Sekcja zwłok wykazała, iż bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety był uraz wielonarządowy. Mężczyzna doznał urazu nogi.
Wg. biegłego stan techniczny samochodu m-ki Skoda Octavia nie pozostawał w bezpośrednim związku przyczynowym z zaistniałym wypadkiem. Główną przyczyną powstania wypadku było nieprawidłowe zachowanie się kierowcy samochodu, który nie dostosował prędkości prowadzonego pojazdu do warunków panujących na drodze i nie zachował należytej ostrożności. Kierujący pojazdem został zatrzymany dnia 3 stycznia 2015r. i tego dnia o 5.20, tj. 12 godzin po zdarzeniu, pobrano od niego krew. Badanie chemiczno-tokstologiczne wykazało w próbce krwi śladową obecność środków odurzających.
W związku z szybkim metabolizmem tego rodzaju środków odurzających nie było możliwe określenie stężenia tej substancji we krwi w/w w chwili zdarzenia.
Przyjęto zatem, że oskarżony posiadał środki odurzające co wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Oskarżeni przyznali się do zarzucanych im czynów. Dwóch oskarżonych z art. 162 § 1 kk, dobrowolnie poddało się karze.
Dwóch oskarżonych nie było karanych.
Oskarżonemu za przestępstwa z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk oraz z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.
Przestępstwo z art. 162 § 1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 20 kwietnia 2015r., godz. 21:40

13 12


Zabójstwo matki przez syna chorego psychicznie

W dniu 26 marca 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Cieszynie skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wniosek o umorzenie postępowania karnego i zastosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. przeciwko 26-letniemu Stanisławowi B., który w dniu 21 lipca 2014 r. w powiecie cieszyńskim udusił swoją matkę tj. o czyn z art. 148 § 1 kk, wobec niepopełnienia przestępstwa z powodu całkowitej niepoczytalności.
W toku śledztwa ustalono, że oskarżony wraz z matką i siostrą mieszkał w domu rodzinnym w powiecie cieszyńskim.
W 2010 r. rozpoznano u niego chorobę psychiczną, jednak nie podjął żadnego leczenia farmakologicznego.
Od tego okresu rozpoczęło się jego agresywne zachowanie wobec najbliższych. Jego agresja wyrażała się głównie w słowach, jednak zdarzało się, że stosował przemoc fizyczną. Kiedy siostra oskarżonego wyprowadziła się z domu rodzinnego, w styczniu 2010 r., swoją frustrację oraz przemoc skierował w stronę matki.
Pokrzywdzona w 2013 r. obawiając się agresji ze strony syna zamontowała zamek w drzwiach swojego pokoju. W dniu 28 lutego 2014 r. korzystała z porady prawnej w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w związku z zachowaniem syna, jednak pomimo pouczenia, nie podjęła żadnych działań zmierzających do wszczęcia formalnego postępowania przeciwko synowi lub objęcia swojej rodziny procedurą tzw. „niebieskiej karty”.
W dniu 20 lipca 2014 r. pokrzywdzona była widziana w pracy po raz ostatni.
W dniu następnym córka usiłowała skontaktować się z nią telefonicznie, jednak bez rezultatu. Członkowie jej rodziny wszczęli poszukiwania, kilkakrotnie byli pod jej domem, lecz nie zostali wpuszczeni do środka. Wreszcie powiadomiono o zaginięciu Policję.
W pokoju pokrzywdzonej ujawniono torebkę z dokumentami i telefonem. W dniu 24 lipca 2014r. przy udziale Straży Pożarnej dokonano przeszukania zbiornika nieczystości płynnych umiejscowionego koło posesji. W trakcie czynności ujawniono zwłoki kobiety, które wydobyciu i przeprowadzeniu oględzin zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej. W trakcie sekcji stwierdzono liczne obrażenia ciała w tym sińce na całym ciele, złamania kości twarzoczaszki i żeber. Ustalono, że przyczyną śmierci było uduszenie.
Na podstawie oględzin budynku oraz wyników badań genetycznych stwierdzono, że pokrzywdzona była bita w mieszkaniu, bowiem ślady krwi ujawniono na parterze i na piętrze domu.
Zarzut zabójstwa matki przedstawiono Stanisławowi B. Nie przyznał się on do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień.
Podejrzany został poddany badaniu i obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Biegli stwierdzili u niego przewlekłe zaburzenia psychiczne co spowodowało, iż w chwili czynu miał całkowicie zniesioną zdolność rozumienia i pokierowania swoim postępowaniem. Biegli wskazali na konieczność zastosowania wobec niego środków zabezpieczających w postaci umieszczenia we właściwym szpitalu psychiatrycznym albowiem istnieje realne i wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości ponownie dopuści się takiego samego lub podobnego czynu.
Stanisław B. nie był karany sądownie.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 16 kwietnia 2015r., godz. 15:40

13 12


Oszustwa na terenie Słowacji

W dniu 17 marca 2015 r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 26 i 47 lat, mieszkańcom jednej z gmin powiatu żywieckiego, którzy w okresie od stycznia 2013 r. do marca 2013 r.
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pod pozorem legalnie prowadzonej działalności gospodarczej zawierali umowy na sprowadzenie z zagranicy samochodów nie mając zamiaru wywiązać się z umów czym doprowadzili sześciu mężczyzn – obywateli Słowacji – do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 18.900 euro stanowiących wartość 78.435 zł tytułem zaliczek na zakup samochodów oraz w jednym przypadku przywłaszczyli samochód m-ki Peugeot Boxer o wartości 2000 euro.
Prokuratura Rejonowa w Żywcu otrzymała materiały sporządzone przez organ ścigania Republiki Słowacji wraz z decyzją o przekazaniu ścigania do Polski w sprawie doprowadzenia obywateli Słowacji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez obywateli polskich.
W wyniku przeprowadzonego w tej sprawie postępowania ustalono, że w 2013 r. oskarżeni zarejestrowali na terenie Słowacji działalność gospodarczą polegającą na handlu używanymi samochodami. Od stycznia 2013 r. do marca 2013 r. oskarżeni pod pozorem legalnie zawieranych umów na sprowadzenie z zagranicy ściśle określonych przez pokrzywdzonych samochodów osobowych jak i dostawczych, żądali od nich uiszczenie zaliczek w wysokości od 1400 – 3500 euro. W wyznaczonych terminach pojazdy nie były sprowadzone, a terminy ich dostarczenia były ciągle przesuwane. Gdy pokrzywdzeni zażądali zwrotu pieniędzy oskarżeni zwodzili ich i tłumaczyli zwłokę na różne sposoby np. chorobą matki, obciążeniem pracą czy formalnościami związanymi z przerejestrowaniem samochodów i wskazywali kolejne terminy w jakich dojdzie do sfinalizowania transakcji, po czym kontakt telefoniczny oraz osobisty się urwał a oskarżeni zlikwidowali działalność.
Oskarżeni nie przyznali się do przedstawionych zarzutów.
Młodszy oskarżony był karany za oszustwo.
Oskarżonym za przestępstwo z art. 286 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 09 kwietnia 2015r., godz. 22:10

13 12


Wszczęcie śledztwa w sprawie zanieczyszczenia powietrza przez Zakład Utylizacji Odpadów

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w dniu 24 marca 2015 r. w związku z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, wszczęła śledztwo w sprawie dokonanego w okresie do dnia 24 marca 2015 r. w Bielsku-Białej zanieczyszczenia powietrza w ilości i postaci zagrażającej życiu lub zdrowiu człowieka lub powodującej istotne obniżenie jakości powietrza w związku z eksploatacją Zakładu Utylizacji Odpadów poprzez w szczególności kilkukrotne zwiększenie ilości spalanych materiałów medycznych, weterynaryjnych, sorbentów, szlamu i chemikaliów, tj. o przestępstwo z art. 182 § 1 i 3 kk oraz składowania odpadów wbrew przepisom ustawy i w warunkach mogących zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach w związku z działalnością powyższego zakładu, tj. o przestępstwo z art. 183 § 1 kk.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 27 marca 2015r., godz. 14:45

13 12


Publiczne znieważenie Romów

W dniu 27 lutego 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 61-letniemu mężczyźnie, który w dniu 28 marca 2014 r. za pośrednictwem sieci Internet zamieścił wpisy nawołujące do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz publicznie znieważył grupę ludności romskiej z powodu jej przynależności etnicznej.
W toku śledztwa ustalono, że oskarżony przeglądając stronę internetową jednego z portali zapoznał się z artykułami dot. niewłaściwego zachowania się osób pochodzenia romskiego. Nie kryjąc negatywnego nastawienia do tych osób, w dniu 28 marca 2014 r. za pośrednictwem sieci internetowej zamieścił na ich temat obraźliwe wpisy posługując się określonym Nickiem.
W dniu 10 listopada 2014 r. dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania wyżej wymienionego, zabezpieczając dwa komputery. Powołany w sprawie biegły z zakresu informatyki w opinii jednoznacznie stwierdził, że na przekazanym do badań laptopie zostały odnalezione dane mające związek z przedmiotową sprawą oraz że z tego komputera umieszczono obraźliwy wpis.
Oskarżony przyznał się do zarzutów i złożył wniosek o wymierzenie uzgodnionej kary.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Oskarżonemu za przestępstwa z art. 256 § 1 kk oraz art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 25 marca 2015r., godz. 10:25

13 12


Znęcanie psychiczne i fizyczne nad konkubiną

W dniu 20 lutego 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mężczyźnie, tj. który w okresie od kwietnia do 10 października 2014 r. w miejscowości powiatu żywieckiego znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną, poprzez wszczynanie awantur domowych, groził jej pozbawieniem życia.
i spaleniem budynku, niszczył przedmioty codziennego użytku, poniżał, szarpał, dusił oraz zadawał uderzenia rękami po całym ciele i kopał.
W toku postępowania ustalono, iż strony pozostawały w związku od trzech lat. Już wtedy dochodziło do nieporozumień efektem których było postępowanie, o przestępstwo z art. 288 § 1 kk (zniszczenie mienia), które umorzono wobec cofnięcia przez pokrzywdzoną wniosku.
o ściganie. Do marca 2014 r. pożycie stron układało się poprawnie. Od kwietnia 2014 r. oskarżony ponownie zaczął wszczynać awantury, groził konkubinie pozbawieniem życia, znieważał ją, niszczył sprzęt codziennego użytku, szarpał, dusił, bił rękami po całym ciele i kopał.
Oskarżony został poddany badaniom sądowo-psychiatrycznym. Biegli stwierdzili u niego nieprawidłowe cechy osobowości, trudności z kontrolą emocji i zachowań, skłonność do zachowań agresywnych i alkoholu i ocenili, że jego zdolność do rozpoznania znaczenia czynu była zachowana ale zdolność do pokierowania swoim postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona w rozumieniu art. 31 § 2 kk.
Oskarżony nie przyznał się do przedstawionych zarzutów.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Oskarżonemu za przestępstwa z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 20 marca 2015r., godz. 15:35

13 12


Publiczne znieważenie obywatelek Rumunii oraz naruszenie nietykalności cielesnej

W dniu 02 lutego 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie w wieku 41 lat, tj. który w dniu 04 lipca 2014 r. w Skoczowie publicznie znieważył obywatelki Rumunii z powodu ich przynależności narodowej, używając słów powszechnie uznawanych za obelżywe oraz stosował wobec drugiej pokrzywdzonej przemoc.
W toku śledztwa ustalono, że 04 lipca 2014 r. pokrzywdzona wraz z 11-letnią córką, przyjechały do Skoczowa, aby zbierać datki pieniężne. Matka usiadła na kartonach i zaczepiała przechodniów, prosząc o pieniądze. Córka spacerowała z psem. W pewnym momencie do 11-letniej dziewczynki podjechał oskarżony, zastawił jej drogę rowerem, chwycił za warkocze i uderzył pięścią w klatkę piersiową w wyniku czego dziewczynka przewróciła się i uderzyła głową o bruk ulicy. Oskarżony równocześnie publicznie obrażał ją i i jej matkę obelżywymi słowami z powodu ich przynależności narodowej. W wyniku zdarzenia dziewczynka doznała obrażeń ciała w postaci rany tłuczonej głowy, co naruszyło funkcjonowanie jej organizmu na okres poniżej 7 dni.
Fakty ustalono w oparciu o zeznania świadków i opinię sądowo – lekarską.
Oskarżony nie przyznał się do przedstawionych zarzutów.
Oskarżony był wielokrotnie karany sądownie i odpowie w warunkach multirecydywy.
Oskarżonemu za przestępstwa z art. 257 kk, art. 119 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk i art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności do 7 lat i 6 miesięcy.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 19 marca 2015r., godz. 15:35

13 12


Okrutny syn

W dniu 19.12.2014 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 44-letniemu mężczyźnie, który w okresie od dnia 9.07.2014r. do dnia 26.10.2014r. w Bielsku-Białej znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
W toku dochodzenia ustalono, iż oskarżony w czerwcu 2012 roku zakończył odbywanie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo znęcania się. Po opuszczeniu zakładu karnego, nie pracował, był na utrzymaniu matki. W okresie od dnia 9.07.2014r. do dnia 26.10.2014r. w miejscu zamieszkania wszczynał awantury w czasie których szarpał matkę, wykręcał jej ręce i dusił oraz znieważał, poniżał i groził.
W toku postępowania zastosowano wobec w/w tymczasowe aresztowanie.
Oskarżony odpowie w warunkach recydywy.
Oskarżonemu za czyn z art. 207§ 1 k.k. w zw. z art. 64§1kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2015r., godz. 23:10

13 12


Znęcanie się nad żoną i dziećmi

W dniu 18.12.2014 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie, który w okresie od kwietnia do września 2014 r. w jednej z miejscowości powiatu żywieckiego znęcał się nad członkami swojej rodziny w wyniku czego jeden z jego synów targnął się na własne życie oraz w okresie od grudnia 2013 r. do lipca 2014 r. uporczywie uchylał się od wykonania obowiązku łożenia na utrzymanie trójki swoich dzieci, czym naraził ich na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
W trakcie śledztwa ustalono, że w okresie objętym zarzutami oskarżony mieszkał wspólnie ze swoją żoną i trójką dzieci. Nadużywał alkoholu, pod wpływem którego wszczynał awantury w trakcie których znieważał żonę i syna wulgarnymi słowami, poniżał ich, zamykał drzwi wejściowe, żeby nie mogli dostać się do domu. W tym okresie odnotowano kilka interwencji Policji. W dniu 22 sierpnia 2014r. jeden z synów, po kolejnej awanturze, spożył alkohol i próbował popełnić samobójstwo, czemu zapobiegł kolega chłopca.
Dodatkowo ustalono, iż w okresie od grudnia 2013r. do lipca 2014r. oskarżony nie przekazywał swojej żonie żadnych pieniędzy na utrzymanie dzieci.
Oskarżonego poddano badaniu sądowo-psychiatrycznemu, które wykazało, że w czasie dokonania zarzucanych czynów był w pełni poczytalny.
W toku postępowania zastosowano wobec w/w tymczasowe aresztowanie.
Oskarżony przyznał się do części zarzutów.
Był karany sądownie.
Oskarżonemu za czyny z art. 207§1 w zw. z art. 207§3 kk i art. 209§1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2015r., godz. 23:10

13 12


Trzy promile w wydychanym powietrzu

W dniu 11.12.2014 r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko 25-letniemu Szymonowi D., który w dniu 15.08. 2014 r. w miejscowości powiatu żywieckiego kierował samochodem osobowym znajdując się w stanie nietrzeźwości.
W dniu 15.08.2014r. funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej. Po przybyciu na miejsce ustalili, że kierujący samochodem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Autem podróżowały cztery osoby. Ich badania na zawartość alkoholu wykazały, że wszyscy byli nietrzeźwi. Pasażerowie wskazali, że kierującym pojazdem był oskarżony. Zeznali, że wracali ze spotkania na którym wspólnie z nim spożywali alkohol.
Stężenie alkoholu w organizmie oskarżonego przekroczyło 3 promile.
Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
Za czyn z art. 178a § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2015r., godz. 23:10

13 12


Przywłaszczenie miliona złotych

W dniu 29.12.2014 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku–Białej akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie, który jako kierownik bielskiego oddziału jednej z krakowskich hurtowni alkoholowych w okresie od 2007 do 2 stycznia 2012 r. dokonał przywłaszczenia pieniędzy i wyrobów alkoholowych o łącznej wartości ponad 1 000 000,00 złotych a także w okresie od 2007 do 3 stycznia 2012 roku w celu ukrycia braku gotówki i niedoborów magazynowych towaru podrobił i posługiwał się podrobionymi fakturami VAT oraz usuwał i wprowadzał nowe zapisy w systemie informatycznym dotyczące dokumentacji finansowo- księgowej.
W toku śledztwa ustalono iż, jedna z krakowskich spółek prowadziła sprzedaż towarów, głównie alkoholu za pośrednictwem sieci hurtowni zlokalizowanych na terenie całego kraju. Każda z hurtowni posiadała własne magazyny, środki trwałe oraz pracowała w oparciu o program komputerowy służący do ewidencjonowania obrotu towarowego. Na okoliczność każdego zdarzenia gospodarczego miał być sporządzony dokument w systemie komputerowym. Klienci regulowali należności w kasie oddziału, do rąk kierowcy lub przedstawiciela handlowego. Część klientów dokonywała zakupów w tzw. kredycie kupieckim płacąc przelewem lub gotówką przy następnej dostawie. Oskarżony od 1.12.2003r. pełnił funkcję kierownika oddziału w Bielsku-Białej, gdzie był odpowiedzialny za powierzone mienie, dostarczanie towarów, gotówkę pobieraną od klientów z tytułu zapłaty za towar i właściwe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. W styczniu 2012 roku zarząd spółki przeprowadził niezapowiedzianą inwentaryzację, która wykazała duże braki towaru w magazynie, a także niedobór gotówki w kasie. Przeprowadzone w kolejnych dniach badania dokumentacji księgowej ujawniły kolejne nieprawidłowości będące rezultatem działania oskarżonego. Okazało się ,że oskarżony dokonał przywłaszczenia mienia firmy na kilka sposobów: poprzez anulowanie faktur za zakup towarów, a na ich miejsce wystawiania nowych opiewających na mniejsze kwoty, niewpłacanie do kasy i na konto bankowe pieniędzy przekazywanych mu przez przedstawicieli handlowych i kierowców, przywłaszczenie alkoholu który ujawniono w jego mieszkaniu, a także przywłaszczenie gotówki z utargu.
Powołani w sprawie biegli wyliczyli, że oskarżony w ten sposób przywłaszczył kwotę ponad 1 miliona.
Oskarżony nie przyznał się do zarzucanego mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Oskarżonemu za czyny z art. 284§2 kk , art. 294§2 kk i art. 270§ 1kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 15 stycznia 2015r., godz. 23:00

13 12


Groźby i nękanie małżonki

W 11.12.2014 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu mężczyźnie, który w okresie od 3 do 25.10.2014 roku w Bielsku-Białej poprzez wysyłanie licznych wiadomości tekstowych, wykonywanie wielokrotnie w ciągu dnia połączeń na numer telefoniczny, nachodzenie w miejscu zamieszkania i pobytu uporczywie nękał swoją żonę, a nadto w dniu 25.10.2014r. groził jej pozbawieniem życia.
W toku śledztwa ustalono, iż oskarżony z pokrzywdzoną pozostają w związku małżeńskim. Ich pożycie nie układa się poprawnie. Oskarżony znęcał się nad żoną, za co w czerwcu 2014r. został skazany wyrokiem Sądu. Już w czasie trwania tego postępowania karnego groził żonie i nękał ją, czym doprowadził do wszczęcia przeciwko niemu kolejnego procesu, którego rezultatem było drugie skazanie w sierpniu 2014r. Wyroki te nie powstrzymały mężczyzny od takich zachowań. Oskarżony w dalszym ciągu nękał żonę i groził jej. Za to został tymczasowo aresztowany i do czasu skazania prawomocnym ,już trzecim, wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności pozostawał w Areszcie Śledczym.
Po odbyciu kary i opuszczeniu Aresztu jego zachowanie nie uległo zmianie. Już w dniu 3.10.2014r. mężczyzna zaczął ponownie dręczyć pokrzywdzoną dzwoniąc na domofon jej mieszkania, wysyłając liczne sms, wykonując wielokrotnie w ciągu dnia połączenie na jej numer telefonu, nachodząc w miejscu zamieszkania i miejscu pracy domagając się rozmowy na temat powrotu do siebie, a w dniu 25.10.2014r. groził jej wbiciem noża w plecy. Te wszystkie zachowania spowodowały u pokrzywdzonej poczucie zagrożenia i obawę o swoje życie.
Pokrzywdzona złożyła wniosek o ukaranie.
W toku postępowania zastosowano wobec w/w tymczasowe aresztowanie.
Biegli psychiatrzy nie znaleźli podstaw do kwestionowania jego poczytalności.
Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.
Oskarżony był karany sądownie.
Za czyny z art. 190a §1 kk i art. 190§1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 15 stycznia 2015r., godz. 23:00

13 12


Adres:
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 475 81 00, fax: +48 33 475 81 05
NIP: 547-15-17-745