RZECZNIK PRASOWY



Zastępca Prokuratora Okręgowego - Małgorzata Borkowska

tel. 33 475 81 00

tel. kom. 694 460 782

email: rzecznik@bb.po.gov.pl

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej będzie nieobecny w dniach od 26 do 30 stycznia 2015 roku

Podczas nieobecności Rzecznika Prasowego jego obowiązki wykonywać będzie Prokurator Piotr Borgieł

tel. 33 475 81 00

Podczas nieobecności Rzecznika Prasowego, korespondencję należy kierować na adres e-mail:poczta@bb.po.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakty z prasą nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu bielskiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki i rodzaju spraw prowadzonych
przez prokuratury okręgu bielskiego

 


Wszczęcie śledztwa w sprawie zanieczyszczenia powietrza przez Zakład Utylizacji Odpadów

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w dniu 24 marca 2015 r. w związku z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, wszczęła śledztwo w sprawie dokonanego w okresie do dnia 24 marca 2015 r. w Bielsku-Białej zanieczyszczenia powietrza w ilości i postaci zagrażającej życiu lub zdrowiu człowieka lub powodującej istotne obniżenie jakości powietrza w związku z eksploatacją Zakładu Utylizacji Odpadów poprzez w szczególności kilkukrotne zwiększenie ilości spalanych materiałów medycznych, weterynaryjnych, sorbentów, szlamu i chemikaliów, tj. o przestępstwo z art. 182 § 1 i 3 kk oraz składowania odpadów wbrew przepisom ustawy i w warunkach mogących zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach w związku z działalnością powyższego zakładu, tj. o przestępstwo z art. 183 § 1 kk.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 27 marca 2015r., godz. 14:45

13 12


Publiczne znieważenie Romów

W dniu 27 lutego 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 61-letniemu mężczyźnie, który w dniu 28 marca 2014 r. za pośrednictwem sieci Internet zamieścił wpisy nawołujące do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz publicznie znieważył grupę ludności romskiej z powodu jej przynależności etnicznej.
W toku śledztwa ustalono, że oskarżony przeglądając stronę internetową jednego z portali zapoznał się z artykułami dot. niewłaściwego zachowania się osób pochodzenia romskiego. Nie kryjąc negatywnego nastawienia do tych osób, w dniu 28 marca 2014 r. za pośrednictwem sieci internetowej zamieścił na ich temat obraźliwe wpisy posługując się określonym Nickiem.
W dniu 10 listopada 2014 r. dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania wyżej wymienionego, zabezpieczając dwa komputery. Powołany w sprawie biegły z zakresu informatyki w opinii jednoznacznie stwierdził, że na przekazanym do badań laptopie zostały odnalezione dane mające związek z przedmiotową sprawą oraz że z tego komputera umieszczono obraźliwy wpis.
Oskarżony przyznał się do zarzutów i złożył wniosek o wymierzenie uzgodnionej kary.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Oskarżonemu za przestępstwa z art. 256 § 1 kk oraz art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 25 marca 2015r., godz. 10:25

13 12


Znęcanie psychiczne i fizyczne nad konkubiną

W dniu 20 lutego 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mężczyźnie, tj. który w okresie od kwietnia do 10 października 2014 r. w miejscowości powiatu żywieckiego znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną, poprzez wszczynanie awantur domowych, groził jej pozbawieniem życia.
i spaleniem budynku, niszczył przedmioty codziennego użytku, poniżał, szarpał, dusił oraz zadawał uderzenia rękami po całym ciele i kopał.
W toku postępowania ustalono, iż strony pozostawały w związku od trzech lat. Już wtedy dochodziło do nieporozumień efektem których było postępowanie, o przestępstwo z art. 288 § 1 kk (zniszczenie mienia), które umorzono wobec cofnięcia przez pokrzywdzoną wniosku.
o ściganie. Do marca 2014 r. pożycie stron układało się poprawnie. Od kwietnia 2014 r. oskarżony ponownie zaczął wszczynać awantury, groził konkubinie pozbawieniem życia, znieważał ją, niszczył sprzęt codziennego użytku, szarpał, dusił, bił rękami po całym ciele i kopał.
Oskarżony został poddany badaniom sądowo-psychiatrycznym. Biegli stwierdzili u niego nieprawidłowe cechy osobowości, trudności z kontrolą emocji i zachowań, skłonność do zachowań agresywnych i alkoholu i ocenili, że jego zdolność do rozpoznania znaczenia czynu była zachowana ale zdolność do pokierowania swoim postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona w rozumieniu art. 31 § 2 kk.
Oskarżony nie przyznał się do przedstawionych zarzutów.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Oskarżonemu za przestępstwa z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 20 marca 2015r., godz. 15:35

13 12


Publiczne znieważenie obywatelek Rumunii oraz naruszenie nietykalności cielesnej

W dniu 02 lutego 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie w wieku 41 lat, tj. który w dniu 04 lipca 2014 r. w Skoczowie publicznie znieważył obywatelki Rumunii z powodu ich przynależności narodowej, używając słów powszechnie uznawanych za obelżywe oraz stosował wobec drugiej pokrzywdzonej przemoc.
W toku śledztwa ustalono, że 04 lipca 2014 r. pokrzywdzona wraz z 11-letnią córką, przyjechały do Skoczowa, aby zbierać datki pieniężne. Matka usiadła na kartonach i zaczepiała przechodniów, prosząc o pieniądze. Córka spacerowała z psem. W pewnym momencie do 11-letniej dziewczynki podjechał oskarżony, zastawił jej drogę rowerem, chwycił za warkocze i uderzył pięścią w klatkę piersiową w wyniku czego dziewczynka przewróciła się i uderzyła głową o bruk ulicy. Oskarżony równocześnie publicznie obrażał ją i i jej matkę obelżywymi słowami z powodu ich przynależności narodowej. W wyniku zdarzenia dziewczynka doznała obrażeń ciała w postaci rany tłuczonej głowy, co naruszyło funkcjonowanie jej organizmu na okres poniżej 7 dni.
Fakty ustalono w oparciu o zeznania świadków i opinię sądowo – lekarską.
Oskarżony nie przyznał się do przedstawionych zarzutów.
Oskarżony był wielokrotnie karany sądownie i odpowie w warunkach multirecydywy.
Oskarżonemu za przestępstwa z art. 257 kk, art. 119 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk i art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności do 7 lat i 6 miesięcy.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 19 marca 2015r., godz. 15:35

13 12


Okrutny syn

W dniu 19.12.2014 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 44-letniemu mężczyźnie, który w okresie od dnia 9.07.2014r. do dnia 26.10.2014r. w Bielsku-Białej znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
W toku dochodzenia ustalono, iż oskarżony w czerwcu 2012 roku zakończył odbywanie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo znęcania się. Po opuszczeniu zakładu karnego, nie pracował, był na utrzymaniu matki. W okresie od dnia 9.07.2014r. do dnia 26.10.2014r. w miejscu zamieszkania wszczynał awantury w czasie których szarpał matkę, wykręcał jej ręce i dusił oraz znieważał, poniżał i groził.
W toku postępowania zastosowano wobec w/w tymczasowe aresztowanie.
Oskarżony odpowie w warunkach recydywy.
Oskarżonemu za czyn z art. 207§ 1 k.k. w zw. z art. 64§1kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2015r., godz. 23:10

13 12


Znęcanie się nad żoną i dziećmi

W dniu 18.12.2014 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie, który w okresie od kwietnia do września 2014 r. w jednej z miejscowości powiatu żywieckiego znęcał się nad członkami swojej rodziny w wyniku czego jeden z jego synów targnął się na własne życie oraz w okresie od grudnia 2013 r. do lipca 2014 r. uporczywie uchylał się od wykonania obowiązku łożenia na utrzymanie trójki swoich dzieci, czym naraził ich na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
W trakcie śledztwa ustalono, że w okresie objętym zarzutami oskarżony mieszkał wspólnie ze swoją żoną i trójką dzieci. Nadużywał alkoholu, pod wpływem którego wszczynał awantury w trakcie których znieważał żonę i syna wulgarnymi słowami, poniżał ich, zamykał drzwi wejściowe, żeby nie mogli dostać się do domu. W tym okresie odnotowano kilka interwencji Policji. W dniu 22 sierpnia 2014r. jeden z synów, po kolejnej awanturze, spożył alkohol i próbował popełnić samobójstwo, czemu zapobiegł kolega chłopca.
Dodatkowo ustalono, iż w okresie od grudnia 2013r. do lipca 2014r. oskarżony nie przekazywał swojej żonie żadnych pieniędzy na utrzymanie dzieci.
Oskarżonego poddano badaniu sądowo-psychiatrycznemu, które wykazało, że w czasie dokonania zarzucanych czynów był w pełni poczytalny.
W toku postępowania zastosowano wobec w/w tymczasowe aresztowanie.
Oskarżony przyznał się do części zarzutów.
Był karany sądownie.
Oskarżonemu za czyny z art. 207§1 w zw. z art. 207§3 kk i art. 209§1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2015r., godz. 23:10

13 12


Trzy promile w wydychanym powietrzu

W dniu 11.12.2014 r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko 25-letniemu Szymonowi D., który w dniu 15.08. 2014 r. w miejscowości powiatu żywieckiego kierował samochodem osobowym znajdując się w stanie nietrzeźwości.
W dniu 15.08.2014r. funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej. Po przybyciu na miejsce ustalili, że kierujący samochodem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Autem podróżowały cztery osoby. Ich badania na zawartość alkoholu wykazały, że wszyscy byli nietrzeźwi. Pasażerowie wskazali, że kierującym pojazdem był oskarżony. Zeznali, że wracali ze spotkania na którym wspólnie z nim spożywali alkohol.
Stężenie alkoholu w organizmie oskarżonego przekroczyło 3 promile.
Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
Za czyn z art. 178a § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2015r., godz. 23:10

13 12


Przywłaszczenie miliona złotych

W dniu 29.12.2014 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku–Białej akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie, który jako kierownik bielskiego oddziału jednej z krakowskich hurtowni alkoholowych w okresie od 2007 do 2 stycznia 2012 r. dokonał przywłaszczenia pieniędzy i wyrobów alkoholowych o łącznej wartości ponad 1 000 000,00 złotych a także w okresie od 2007 do 3 stycznia 2012 roku w celu ukrycia braku gotówki i niedoborów magazynowych towaru podrobił i posługiwał się podrobionymi fakturami VAT oraz usuwał i wprowadzał nowe zapisy w systemie informatycznym dotyczące dokumentacji finansowo- księgowej.
W toku śledztwa ustalono iż, jedna z krakowskich spółek prowadziła sprzedaż towarów, głównie alkoholu za pośrednictwem sieci hurtowni zlokalizowanych na terenie całego kraju. Każda z hurtowni posiadała własne magazyny, środki trwałe oraz pracowała w oparciu o program komputerowy służący do ewidencjonowania obrotu towarowego. Na okoliczność każdego zdarzenia gospodarczego miał być sporządzony dokument w systemie komputerowym. Klienci regulowali należności w kasie oddziału, do rąk kierowcy lub przedstawiciela handlowego. Część klientów dokonywała zakupów w tzw. kredycie kupieckim płacąc przelewem lub gotówką przy następnej dostawie. Oskarżony od 1.12.2003r. pełnił funkcję kierownika oddziału w Bielsku-Białej, gdzie był odpowiedzialny za powierzone mienie, dostarczanie towarów, gotówkę pobieraną od klientów z tytułu zapłaty za towar i właściwe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. W styczniu 2012 roku zarząd spółki przeprowadził niezapowiedzianą inwentaryzację, która wykazała duże braki towaru w magazynie, a także niedobór gotówki w kasie. Przeprowadzone w kolejnych dniach badania dokumentacji księgowej ujawniły kolejne nieprawidłowości będące rezultatem działania oskarżonego. Okazało się ,że oskarżony dokonał przywłaszczenia mienia firmy na kilka sposobów: poprzez anulowanie faktur za zakup towarów, a na ich miejsce wystawiania nowych opiewających na mniejsze kwoty, niewpłacanie do kasy i na konto bankowe pieniędzy przekazywanych mu przez przedstawicieli handlowych i kierowców, przywłaszczenie alkoholu który ujawniono w jego mieszkaniu, a także przywłaszczenie gotówki z utargu.
Powołani w sprawie biegli wyliczyli, że oskarżony w ten sposób przywłaszczył kwotę ponad 1 miliona.
Oskarżony nie przyznał się do zarzucanego mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Oskarżonemu za czyny z art. 284§2 kk , art. 294§2 kk i art. 270§ 1kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 15 stycznia 2015r., godz. 23:00

13 12


Groźby i nękanie małżonki

W 11.12.2014 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu mężczyźnie, który w okresie od 3 do 25.10.2014 roku w Bielsku-Białej poprzez wysyłanie licznych wiadomości tekstowych, wykonywanie wielokrotnie w ciągu dnia połączeń na numer telefoniczny, nachodzenie w miejscu zamieszkania i pobytu uporczywie nękał swoją żonę, a nadto w dniu 25.10.2014r. groził jej pozbawieniem życia.
W toku śledztwa ustalono, iż oskarżony z pokrzywdzoną pozostają w związku małżeńskim. Ich pożycie nie układa się poprawnie. Oskarżony znęcał się nad żoną, za co w czerwcu 2014r. został skazany wyrokiem Sądu. Już w czasie trwania tego postępowania karnego groził żonie i nękał ją, czym doprowadził do wszczęcia przeciwko niemu kolejnego procesu, którego rezultatem było drugie skazanie w sierpniu 2014r. Wyroki te nie powstrzymały mężczyzny od takich zachowań. Oskarżony w dalszym ciągu nękał żonę i groził jej. Za to został tymczasowo aresztowany i do czasu skazania prawomocnym ,już trzecim, wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności pozostawał w Areszcie Śledczym.
Po odbyciu kary i opuszczeniu Aresztu jego zachowanie nie uległo zmianie. Już w dniu 3.10.2014r. mężczyzna zaczął ponownie dręczyć pokrzywdzoną dzwoniąc na domofon jej mieszkania, wysyłając liczne sms, wykonując wielokrotnie w ciągu dnia połączenie na jej numer telefonu, nachodząc w miejscu zamieszkania i miejscu pracy domagając się rozmowy na temat powrotu do siebie, a w dniu 25.10.2014r. groził jej wbiciem noża w plecy. Te wszystkie zachowania spowodowały u pokrzywdzonej poczucie zagrożenia i obawę o swoje życie.
Pokrzywdzona złożyła wniosek o ukaranie.
W toku postępowania zastosowano wobec w/w tymczasowe aresztowanie.
Biegli psychiatrzy nie znaleźli podstaw do kwestionowania jego poczytalności.
Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.
Oskarżony był karany sądownie.
Za czyny z art. 190a §1 kk i art. 190§1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 15 stycznia 2015r., godz. 23:00

13 12


Adres:
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 475 81 00, fax: +48 33 475 81 05
NIP: 547-15-17-745