RZECZNIK PRASOWY


Nieumyślne spowodowanie śmierci 16-letniego ucznia gimnazjum

W dniu 1 marca 2016r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Północ wszczęła, z urzędu, śledztwo w sprawie mającego miejsce w dniu 26 lutego 2016r. w miejscowości Monte Bondone we Włoszech nieumyślnego spowodowania śmierci 16-letniego ucznia Gimnazjum w Bielsku- Białej, który poślizgnął się na stoku i spadł w przepaść tj. w kierunku przestępstwa z art. 155 kk i art. 160 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Pokrzywdzony był uczestnikiem obozu narciarskiego organizowanego w ramach zimowego wypoczynku przez Zespół Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku- Białej. W toku śledztwa badane będą zarówno okoliczności zajścia z dnia 26 lutego 2016r. w miejscowości Monte Bandone, a także zasady organizowania i nadzorowania tego wyjazdu i spełnienie przez organizatorów wyjazdu warunków szczegółowo określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. „ w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 03 marca 2016r., godz. 13:00

13 12


Akt oskarżenia przeciwko sprawcy śmiertelnego wypadku drogowego

W dniu 30 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu Krystianowi M., który 19 września 2015 r. w Bielsku-Białej umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości z zawartością 1,57 mg/l (ponad 3 promille) alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził samochód marki Peugeot z prędkością 108 km/h przekraczając dozwoloną prędkość obowiązującą w miejscu zdarzenia, to jest 50 km/h, nie zachował szczególnej ostrożności poprzez nienależytą obserwację przedpola jazdy, bezpiecznej odległości od jadącego przed nim autokaru marki Neoplan, na skutek czego najechał na tył autokaru, czym nieumyślnie spowodował u pasażerki samochodu liczne obrażenia ciała skutkujące śmiercią – tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Przestępstwo z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 26 stycznia 2016r., godz. 22:30

13 12


Znęcał się nad psem

W dniu 29 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu warunkowo umorzyła dochodzenie przeciwko 60-letniemu mężczyźnie, który w okresie od czerwca 2015 r. do 7 sierpnia 2015 r. w powiecie żywieckim znęcał się nad będącym jego własnością psem rasy owczarek niemiecki, w ten sposób, że pomimo widocznych na cele guzów, spowodowanych chorobą, nie zapewnił mu należytej opieki weterynaryjnej, czym doprowadził do jego uśpienia, tj. o przestępstwo z art. 35. 1 a ustawy o ochronie zwierząt.
W dniu 7 sierpnia 2015 r. pracownik Inspekcji Weterynarii stwierdził, iż na posesji jest przetrzymywany pies rasy owczarek niemiecki bez wody i jedzenia. Wstępne wyniki potwierdziły, że pies był skrajnie wyczerpany i schorowany i nie miał odpowiedniej opieki. Pomimo odebrania psa i podjęcia próby leczenia, zaszła konieczność jego uśpienia.
Lekarz weterynarz stwierdził, iż stan psa był ogólnie bardzo zły, pies miał gruzy wielkości 8 cm, które nie były leczone.
Podejrzany przyznał się do przedstawionego mu zarzutu i złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania na okres próby 2 lat z obowiązkiem świadczenia pieniężnego w wysokości 400 zł na rzecz Stowarzyszenia wskazanego przez Sąd związanego z ochroną zwierząt.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 26 stycznia 2016r., godz. 22:30

13 12


Uporczywe nękanie kobiety

W dniu 30 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu mężczyźnie który w okresie od 14 maja do 08 września 2015 r. w Bielsku-Białej uporczywie nękał pokrzywdzoną poprzez wielokrotne telefonowanie i wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy, przez wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem komunikatorów internetowych i portali internetowych, w których żądał kontynuowania znajomości i groził rozpowszechnieniem nieprawdziwych informacji o jej zachowaniach, a także upublicznieniem jej nagich fotografii a 8 września 2015 r. odwiedził pokrzywdzoną w miejscu zatrudnienia szantażując odebraniem sobie życia, czym wzbudził u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszył jej prywatność, a także, że w okresie od 31 lipca do 08 września 2015 r. rozpowszechnił wizerunek nagiej pokrzywdzonej bez jej zgody, poprzez umieszczenie jej fotografii na portalu internetowym oraz rozesłanie wiadomości e-mailem innym osobom, tj. o przestępstw z art. 190a §1 kk. oraz art. 191a § 1 kk.
W toku śledztwa ustalono, że pokrzywdzona i oskarżony pozostawali w związku do maja 2015 r. kiedy się rozstali. Oskarżony po zakończeniu znajomości wielokrotnie kontaktował się z pokrzywdzoną, mimo wyraźnego sprzeciwu, że nie chce z jego strony telefonów, smsów i innych wiadomości wysyłanych z komunikatorów internetowych i z portalu www. Facebook. Oskarżony nadal uporczywie wysyłał do niej wiadomości, groził rozpowszechnieniem nieprawdziwych, kompromitujących ją informacji, a także upublicznieniem jej nagich fotografii. Szantażował samobójstwem a 31 lipca 2015 r. rozesłał e-mailem jej nagie zdjęcia ojcu i przełożonemu w pracy.
Wobec oskarżonego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji połączonego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej , zakazem kontaktowania się i zakazem rozpowszechniania fotografii pokrzywdzonej.
Oskarżony był karany sądownie za przestępstwo z art. 190a § 1 kk.
Przestępstwa z art. 190a § 1 kk oraz art. 191a § 1 kk zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 26 stycznia 2016r., godz. 22:30

13 12


Kobieta sprawcą rozboju

W dniu 22 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 65-letniej kobiecie, która 11 maja 2015 r., w powiecie żywieckim używając przemocy polegającej na zadawaniu wielokrotnych uderzeń młotkiem w głowę doprowadziła pokrzywdzoną do stanu bezbronności powodując u niej obrażenia ciała w postaci licznych ran tłuczonych głowy, po czym skradła pieniądze w kwocie 750 zł.– tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
W godzinach rannych 11 maja 2015 r. oskarżona udała się do pokrzywdzonej, aby pożyczyć od niej pieniądze. Pokrzywdzona wpuściła ją do domu, po czym otworzyła szufladę, gdzie miała schowane pieniądze i pożyczyła jej 300 zł. oraz zaproponowała wspólne wypicie kawy. Pokrzywdzona podała kawę i kobiety podjęły rozmowę. W pewnym momencie oskarżona wyjęła z torby, którą miała ze sobą, młotek i zaczęła jej grozić oraz zadawać ciosy młotkiem po głowie. Pokrzywdzona upadła na podłogę i udawała nieprzytomną, by tamta zaprzestała bicia. Oskarżona zaczęła przeszukiwać szuflady, gdzie znalazła 750 zł, które skradła. Gdy zauważyła, że pokrzywdzona się rusza, ponownie zaczęła ją bić młotkiem po głowie. Pokrzywdzona schowała się pod stół aby uniknąć kolejnych ciosów oraz broniła się kulą.
Po pewnym czasie do domu przyszły sąsiadki. Pokrzywdzona opowiedziała im o zdarzeniu, wówczas powiadomiły one o zajściu Pogotowie Ratunkowe oraz członków rodziny pokrzywdzonej.
W wyniku pobicia pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w postaci stłuczenia ręki oraz licznych ran tłuczonych głowy, które wymagały założenia szwów chirurgicznych.
Oskarżona nie przyznała się do zarzucanego jej przestępstwa.
Oskarżona nie była karana sądownie.
Przestępstwo z art. 280 § 2 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 25 stycznia 2016r., godz. 19:30

13 12


Oszustwo na ponad 1 mln zł

W dniu 29 grudnia 2015 r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 42 i 46 lat, którzy w okresie od 19 lutego do 20 kwietnia 2014 r., działając wspólnie i w porozumieniu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz z inną osobą po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do możliwości zapłaty za dostarczony towar w postaci metalowych opakowań i nakrętek oraz tożsamości mężczyzny jako osoby prowadzącej negocjacje handlowe w imieniu bielskiej spółki doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości 265 tysięcy EURO, stanowiącej równowartość prawie 1.110.000 zł bułgarską spółkę FMA JSC 40.
W toku śledztwa ustalono, że w/w mężczyźni we wskazanym okresie zamówili u pokrzywdzonej spółki towar w postaci metalowych puszek i nakrętek, który na podstawie 18 faktur został dostarczony do magazynu w Bielsku-Białej, a następnie sprzedany innym firmom. Oskarżeni nie zapłacili za towar powodując szkodę wysokości 1.100.000 zł.
Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego.
Jeden z oskarżonych był karany sądownie.
Za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i w zw. z art. 12 kk może być wymierzona kara do lat 10 pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2016r., godz. 15:00

13 12


Uporczywe nękanie kobiety

W dniu 29 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu mężczyźnie, który w dniu 13 czerwca 2015 r. w Bielsku-Białej poprzez uderzenie pięścią w rękę spowodował u pokrzywdzonej obrażenia ciała naruszające prawidłowe czynności jej organizmu na okres poniżej siedmiu dni, jak również w okresie od 1 marca do 1 sierpnia 2015 r. uporczywie nękał w/w poprzez nachodzenie jej w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy oraz publiczne awanturowanie się , czym wzbudził u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i naruszył jej prywatność, a także, że dnia 17 lipca 2015 r. w Bielsku-Białej usiłował, wbrew woli pokrzywdzonej i jej matki, uprowadzić małoletnią poniżej 15 lat – tj. o przestępstwa z art. z art. 157 § 2 kk, art. 190a § 1 kk oraz art. 13 § 1 kk w zw. z art. 211 kk.
Oskarżony ma ograniczoną władzę rodzicielską.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Przestępstwa z art. z art. 190a § 1 kk oraz art. 13 § 1 kk w zw. z art. 211 kk zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2016r., godz. 15:00

13 12


Rozbój na Błoniach

W dniu 29 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 22-letniej kobiecie oraz 22–letniemu mężczyźnie, którzy 12 maja 2015 r. w Bielsku-Białej działając wspólnie i w porozumieniu wraz z innym nieustalonym co do tożsamości mężczyzną, dokonali rozboju na pokrzywdzonym kradnąc mu pieniądze w kwocie 40 zł – tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk.
W toku śledztwa ustalono, że maju 2015 r. oskarżona nawiązała kontakt z pokrzywdzonym za pośrednictwem komunikatora GG. Wymienieni umówili się na spotkanie w dniu 12 maja 2015 r. w Bielsku-Białej na Błoniach. Podczas spaceru w/w rozmawiali, a następnie kobieta poszła zatelefonować. Poprosiła pokrzywdzonego o jego telefon, mówiąc, że jej się rozładował. Mężczyzna pożyczył swój telefon oskarżonej, która oddaliła się prowadząc ok. 5 minut rozmowę. Oskarżona wróciła do pokrzywdzonego, jednak nie zwróciła mu telefonu. Po pewnym czasie podeszli do nich dwaj młodzi mężczyźni. Oskarżona nie była zaskoczona ich widokiem. W pewnym momencie jeden z oskarżonych uderzył pokrzywdzonego pięścią w brzuch. Mężczyźni zaczęli się ze sobą szarpać i przewrócili się na ziemię. Pokrzywdzony próbował uciec, lecz drugi oskarżony przytrzymał go i zaczął dusić. Obaj go bili i kopali Kobieta nagrywała zdarzenie na telefonie komórkowym, a potem również wielokrotnie kopała leżącego na ziemi mężczyznę w brzuch, klatkę piersiową oraz biła go po twarzy oraz plecach. Pokrzywdzony wydał im pieniądze w kwocie 40 zł. Telefon kobieta przekazała oskarżonemu, który go zbył n/n osobie.
Materiały w sprawie udziału w rozboju mężczyzny o nieustalonej tożsamości wyłączono do odrębnego postępowania.
Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów.
Oskarżeni nie byli karani sądownie.
Za przestępstwo z art. 280 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 20 stycznia 2016r., godz. 09:50

13 12


Dwaj mężczyźni oskarżeni o zabójstwo

W dniu 11 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 48-letniemu Pawłowi K. i 27-letniemu Arturowi Z., którzy 19 marca 2015 r. w Bielsku-Białej, w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego, działając wspólnie i w porozumieniu, przewidując możliwość pozbawienia życia pokrzywdzonego i godząc się na to, zadawali mu liczne uderzenia pięścią w okolice twarzoczaszki i klatki piersiowej z użyciem dużej siły oraz uderzyli w twarz kielichem rozbitej butelki, czym spowodowali u niego obrażenia ciała w postaci: rozległych sińców podbiegniętych krwią, złamania kąta żuchwy i nosa, złamania dwóch żeber, skutkujących zgonem pokrzywdzonego, przy czym jeden z oskarżonych dopuścił się zarzucanego mu czynu w warunkach recydywy, oraz, że w Bielsku-Białej prowadzili w ruchu lądowym motorower, znajdując się w stanie nietrzeźwości, przy czym oskarżony Paweł K. czynu tego dopuścił się będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokiem za przestępstwo z art. 178a § 1 kk – tj. o przestępstwa z art. 148 § 1 kk, art. 148 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk oraz art. 178a § 4 kk.
W toku śledztwa ustalono, że oskarżeni na przełomie stycznia i lutego 2015 r. zamieszkali w mieszkaniu pokrzywdzonego. W tym czasie w mieszkaniu często dochodziło do kłótni i przekleństw oraz wspólnego spożywania alkoholu.
W dniu zdarzenia tj. 19 marca 2015 r. wszyscy trzej mężczyźni wspólnie spożywali alkohol, zakupiony za pieniądze, które pokrzywdzony otrzymał kilka dni wcześniej od swojej matki. W godzinach wieczornych pomiędzy oskarżonymi a pokrzywdzonym doszło do kłótni w trakcie której jeden oskarżony kilka razy uderzył pokrzywdzonego w twarz. Kiedy ten zaczął się bronić, oskarżeni podzielili między siebie role, w ten sposób, że jeden wykręcił pokrzywdzonemu ręce do tyłu a drugi uderzał go pięścią w twarz. Obaj oskarżeni wielokrotnie z dużą siłą uderzali pokrzywdzonego w twarz i klatkę piersiową a jeden z nich zadał mu cios stłuczoną butelką. Przestali go bić jak zauważyli, że się dusi i traci przytomność. Nie udzielili mu pomocy, a gdy zmarł chcieli zatrzeć ślady. Podjęli decyzję o wyniesieniu ciała, jednak z uwagi na wagę pokrzywdzonego, przenieśli ciało pod drzwi wejściowe, gdzie pozostawili zmarłego, po czym w pośpiechu nie zamykając drzwi uciekli z mieszkania.
W dniu następnym funkcjonariusze Policji zatrzymali w/w.
Oskarżeni byli karani sądownie. Artur Z. odbywał karę pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 158 § 1 kk.
Oskarżeni nie przyznali się do winy.
Przestępstwo z art. 148 § 1 kk, zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 11 stycznia 2016r., godz. 18:00

13 12


Czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji

W dniu 28 grudnia 2015 r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 50 - letniej kobiecie, która w okresie od września 2009 r. do 04 grudnia 2015 r. w Bielsku-Białej działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ułatwiła 21 kobietom w tym 2 małoletnim uprawianie prostytucji oraz przeciwko 39-letniemu mężczyźnie, który w okresie od 2011 r. do 08 kwietnia 2015 r., swoim zachowaniem ułatwił jej popełnienie tych przestępstw, tj. o przestępstwa z art. 204 § 2 i § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.
W toku śledztwa ustalono, że oskarżona w okresie od września 2009 do 08 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej ułatwiała w/w kobietom uprawianie prostytucji poprzez udostępnianie im wynajętych w tym celu pięciu lokali mieszkalnych znajdujących się w Bielsku-Białej, umieszczanie ogłoszeń o świadczeniu usług seksualnych na portalach internetowych, utrwalaniu wizerunku w celu zamieszczenia tych ogłoszeń, przekazywanie telefonów komórkowych w celu kontaktowania się z klientami, a także czerpała korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez te kobiety, pobierając od nich kwoty nie mniej niż 50 zł od klienta. Miała świadomość, że dwie kobiety nie ukończyły 18 roku życia. Oskarżona uczyniła sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Natomiast oskarżony mężczyzna w okresie od 2011 r. do 08 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej, swoim zachowaniem ułatwił oskarżonej popełnienie opisanych przestępstw w ten sposób, że remontował lokale wynajmowane przez oskarżoną a także podwoził kobiety w ustalone miejsca.
Wobec oskarżonej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a wobec oskarżonego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi.
Oskarżeni byli karani sądownie.
Za przestępstwa z art. 204 § 2 i § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk może być wymierzona kara do 15 lat pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 07 stycznia 2016r., godz. 15:30

13 12


Śmierć dwóch osób w wyniku pożaru

W dniu 23 grudnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej umorzyła śledztwo w sprawie sprowadzenia w dniu 5 listopada 2015 r. w Bielsku-Białej pożaru domu mieszkalnego przy ul. Marglowej w następstwie, którego śmierć poniosły dwie osoby tj. o przestępstwo z art. 163§ 1 pkt 1 kk – wobec śmierci sprawcy.
W dniu 5 listopada 2015 r funkcjonariusze Komisariatu Policji IV w Bielsku-Białej zostali powiadomieni o pożarze w budynku jednorodzinnym w Bielsku-Białej przy ul. Marglowej.
Ustalono, że pożar zaistniał w w/wym. budynku w jednym z pokoi na parterze, w którym przebywała 70-letnia właścicielka domu. Z uwagi na stan zdrowia nie była zdolna do samodzielnego poruszania się, jednak paliła papierosy. W domu na piętrze zamieszkiwał jej 45-letni syn, który najprawdopodobniej w czasie zdarzenia spał, a obudziwszy się podjął próbę opuszczenia domu. Stracił przytomność w przedpokoju na parterze. Został wyniesiony na zewnątrz budynku przez strażaków ale podjęta akcja reanimacyjna okazała się bezskuteczna.
Z opinii sądowo – medycznej wynika, że przyczyną zgonu kobiety był uraz termiczny spowodowany płomieniem, z rozległym i głębokim oparzeniem ciała oraz dróg oddechowych. Z kolei przyczyną zgonu mężczyzny, będącego w chwili zgonu w stanie nietrzeźwości, stała się ostra niewydolność krążenia – oddechowa w przebiegu zatrucia gazami pożarowymi.
Biegły z zakresu pożarnictwa stwierdził, iż przyczyną powstania zdarzenia było upuszczenie papierosa lub jego niedopałka na kanapę przez 70-letnią właścicielkę domu. Przemawia za tym prawie całkowite spalenie zwłok i kanapy oraz brak śladów bezpośredniego oddziaływania ognia na inne przedmioty znajdujące się w pokoju.
Skutkiem spowodowania pożaru była śmierć dwojga mieszkańców budynku.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 07 stycznia 2016r., godz. 15:30

13 12


Śmiertelny upadek z wysokości

W dniu 30 października 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny w dniu 22 sierpnia 2015 r. w Szczyrku tj. o przestępstwo z art. 155 kk – na zasadzie art. 17 §1 pkt 1 kpk – wobec stwierdzenia, że czynu zabronionego nie popełniono.
W toku śledztwa ustalono, że w dniu 22 sierpnia 2015 r. w rejonie stoku Skrzycznego odbywały się rekreacyjne loty paralotnicze. Jeden z pilotów będący osobą doświadczoną, posiadający od 1994 r. licencję zawodniczą, po wylądowaniu utrzymywał skrzydło paralotni nad głową dzięki podmuchom wiatru. W pewnym momencie podbiegł do niego pokrzywdzony, po czym pociągnął go powodując start. Pokrzywdzony po energicznym pociągnięciu nie oddzielił się od trzymanej uprzęży paralotni lecz rozpoczął lot wraz z pilotem. Lot mężczyzn trwał około dwóch minut po czym pokrzywdzony puścił uchwyt uprzęży paralotni i zsuwając się wzdłuż ciała pilota upadł na niezabudowany teren poniżej schroniska na Jaworzynie, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń zmarł.
Badając przyczyny zdarzenia wykonano oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchano świadków i uzyskano opinie: biegłego medyka sądowego i biegłego z zakresu lotnictwa. Biegły ten stwierdził, że lot odbywał się na terenie w większości obrośniętym roślinnością uniemożliwiającą wylądowanie. Paralotnia na jakiej wykonywany był lot była paralotnią wyczynową, przystosowaną do lotu z jedną osobą. Masa drugiej osoby spowodowała, że pomimo nawet silnego wiatru pilot nie mógł przejść do lotu wznoszącego i powrócić na lotnisko. Wszelkie działania pilota paralotni należy uznać za właściwe i racjonalne, mające na celu jak najszybsze wylądowanie i zakończenie lotu. Pilot nie przyczynił się w żaden sposób do skutku zdarzenia w postaci zgonu pokrzywdzonego. Zatem zgon pokrzywdzonego, który chciał pomóc w/w w wykonaniu startu, był wynikiem nieszczęśliwego wypadku, a nie zawinionego działania człowieka.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 23 listopada 2015r., godz. 09:35

13 12


Uporczywe nękanie czterech osób

W dniu 26 października 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej wniosek o umorzenie postępowania karnego, wobec niepopełnienia przestępstwa, i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym przeciwko 60-letniej kobiecie, która okresie od 6 czerwca 2011 r. do lutego 2014 r. w Bielsku-Białej poprzez wysyłanie listów, sms-ów, maili zawierających obraźliwe treści i bezpodstawne zarzuty oraz telefonicznie, poprzez nachodzenie w pracy i w domu uporczywie nękała dwie kobiety oraz mężczyznę – wzbudzając w nich uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia a także istotnie naruszała ich prywatność oraz, że w okresie od 28 maja 2013 r. do 29 maja 2014 r. w Krakowie uporczywie nękała kobietę, która udzieliła jej porady prawnej, tj. o przestępstw z art. 190a §1 kk.
W toku śledztwa ustalono, że w/w działając w podobny sposób przez blisko 3 lata uporczywie nękała czterech pokrzywdzonych listami, mailami, sms-ami, telefonicznie, nachodzenie ich w miejscu pracy i domu, a wobec pokrzywdzonej, która udzieliła jej porady prawnej, dodatkowo kierowała groźby zniszczenia kariery zawodowej oraz żądała zwrotu pieniędzy za tą usługę wzbudzając poczucie zagrożenia i naruszając prywatność.
Oskarżona została poddana obserwacji sądowo – psychiatrycznej. Biegli stwierdzili, że w czasie popełnienia zarzucanych jej czynów miała całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem z uwagi na chorobę psychiczną. Prokurator wystąpił o zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w/w w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym w celu zapobieżenia ponownemu popełnieniu przez nią czynów zabronionych o znacznej społecznej szkodliwości.
Przestępstwo z art. 190a § 1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 18 listopada 2015r., godz. 10:20

13 12


Zabójstwo brata

W dniu 30 października 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Cieszynie skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wniosek o umorzenie postępowania, wobec niepopełnienia przestępstwa, oraz zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym przeciwko 20-letniemu Grzegorzowi M, który w nocy z 15 na 16 maja 2015 r. w powiecie cieszyńskim działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia wielokrotnie ugodził brata nożem powodując u niego liczne rany kłute oraz kłuto - cięte , co doprowadziło do jego śmierci tj. o przestępstwo z art. 148 § 1 kk. oraz naraził innego pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego niedowładu dłoni, tj. o przestępstwo określone w art. 160 § 1 kk w zw. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
W nocy na 16 maja 2015 r. funkcjonariusze policji zostali wezwani na interwencję do budynku na poddaszu którego znajdowali się dwaj bracia. W pomieszczeniu wskazanym przez świadków, ujawnili zwłoki mężczyzny oraz klęczącego obok nich Grzegorza M. Pokrzywdzony miał liczne rany kłute klatki piersiowej i brzucha. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Pogotowie udzieliło pomocy medycznej innemu mężczyźnie, który próbował zapobiec śmierci pokrzywdzonego. Mężczyzna został raniony nożem i doznał licznych obrażeń lewej ręki.
Grzegorza M. zatrzymano i przewieziono do Komisariatu Policji. Badanie krwi wykazało , że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów był trzeźwy, znajdował się jednak pod wpływem środka odurzającego.
Oskarżony przyznał się do zarzutów i wyjaśnił, że pozbawienie brata życia zostało mu to nakazane przez siłę wyższą i miało być w pełni skuteczne i nieodwracalne. Drugiego pokrzywdzonego ranił, bo ten chciał mu przeszkodzić.
W/w został poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Biegli wydali opinię, w której wskazali, że Grzegorz M. z powodu zaburzeń psychicznych u osoby używającej środków odurzających działał w warunkach zniesionej poczytalności, tym samym miał zniesioną zdolność rozumienia znaczenia tych czynów i pokierowania swoim postępowaniem oraz, że wymaga umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym z uwagi na realne i wysokie prawdopodobieństwo dokonania przez niego takich samych lub podobnych czynów.
Przestępstwo z art. 148 § 1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 18 listopada 2015r., godz. 10:20

13 12


Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci

W dniu 3 listopada 2015r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 12- letniego chłopca, mieszkańca Nieledwi w powiecie żywieckim tj. w kierunku zaistnienia przestępstwa z art. 155 kk. Do zdarzenia doszło w dniu 2 listopada 2015r. w domu w którym przebywali dwaj małoletni chłopcy. Jeden z nich oddał strzał z broni myśliwskiej trafiając w głowę swego kolegę. Chłopiec na skutek odniesionych obrażeń zmarł. Broń należała do ojca chłopca. Mężczyzna posiadał na broń i amunicję stosowne pozwolenie. W toku śledztwa badane będą okoliczności zdarzenia, w tym sposób zabezpieczenia broni przed dostępem osób nieuprawnionych. Prokurator zarządził sekcję zwłok i przekazanie zabezpieczonej broni do badań balistycznych.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 04 listopada 2015r., godz. 08:45

13 12


Próby nielegalnego wpisu na studia zakończone aktami oskarżenia

W dniu 15 października 2015 r. Prokuratura Okręgowa zakończyła, trwające od 25 kwietnia 2014r., śledztwo i skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku- Białej akt oskarżenia przeciwko 6 oskarżonym a to: 49 letniemu Krzysztofowi D., 65- letniemu Markowi G., 54-letniemu Stanisławowi K., 40- letniej Hannie G. i 40-letniej Annie Ch. przestępstwo z art. 230 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. tj. o to , że w okresie od kwietnia 2013 roku do lutego 2014 roku w Bielsku- Białej, Sosnowcu, Krakowie oraz innych miejscowościach w kraju, Budapeszcie na Węgrzech, działając wspólnie i w porozumieniu w ramach przyjętego podziału ról i zadań, oraz z innymi nieustalonymi osobami, w zamian za korzyści majątkowe dla siebie i innych osób, podjęli się pośrednictwa w załatwieniu sprawy uzyskania wpisu poza kolejnością na studia medyczne w Wydziale Lekarskim na uczelni krakowskiej dla obcokrajowca tj. obywatela Węgier oraz wpisu na studia medyczne w kierunku stomatologii na uczelni krakowskiej lub warszawskiej dla jednego z maturzystów.
Aktem oskarżenia objęto również 46-letniego Jerzego O. o przestępstwo z art. 230 a § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. który udzielił Annie Ch. korzyści majątkowej w kwocie 50.000 zł w zamian uzyskania wpisu na studia medyczne swojego dziecka .
W toku śledztwa ustalono, że oskarżeni powoływali się na wpływy na wymienionych uczelniach u osób pełniących tam funkcje publiczne, wywołali u zainteresowanych przekonanie oraz utwierdzali ich w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podjęli się załatwienia sprawy uzyskania w sposób bezprawny wpisu poza kolejnością oraz pozytywnych ocen z egzaminu wstępnego a także egzaminów przewidzianych programem pierwszego roku studiów medycznych dla obcokrajowca aplikującego o przyjęcie na studia w języku angielskim, to jest dla obywatela Węgier oraz działając w taki sam sposób podjęli się pośrednictwa w załatwieniu sprawy polegającej na uzyskaniu wpisu na wydział stomatologii dla maturzysty.
W zamian za załatwienie w/w spraw przyjęli odpowiednio kwoty: 17.500 euro oraz 50 000 zł., które podzielili między siebie. Wszelkie obietnice okazały się bez pokrycia. Oskarżeni faktycznie nie posiadali żadnych wpływów na w/w uczelniach i nie kontaktowali się z osobami tam zatrudnionymi.
Obywatel Węgier, o ustalonych danych personalnych, nie przedłożył na UJ wszystkich wymaganych procedurą dokumentów, nie dokonał opłaty rejestracyjnej, nie przystąpił do egzaminu wstępnego, zatem nie został przyjęty na uczelnię.
Maturzysta nie dostał się na studia medyczne.
Pięcioro oskarżonych przyznało się w całości do przedstawionych zarzutów składając wyjaśnienia zgodne z poczynionymi w sprawie ustaleniami faktycznymi. Jeden oskarżony zaprzeczył swemu udziałowi w przestępstwie.
Przestępstwa z art. 230 § 1 k.k. i art. 230 a § 1 k.k. zagrożone są karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 .


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 30 października 2015r., godz. 16:15

13 12


Nietrzeźwy kierowca spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym

W dniu 21 września 2015 r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 19 września 2015 r. w Bielsku-Białej, w wyniku którego wskutek poniesionych obrażeń śmierć poniosła pasażerka samochodu osobowego. -, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk.
Zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, przedstawiono 25-letniemu mężczyźnie. Miał 3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Podejrzany przyznał się do zarzutu i wyjaśnił, że spożywał alkohol a potem na prośbę znajomej miał ją zawieść we wskazane miejsce.
Prokurator skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratora. Postanowienie Sądu zostanie zaskarżone.
Oskarżonemu za przestępstwo z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 25 września 2015r., godz. 10:00

13 12


Zabójstwo konkubenta

W dniu 17 sierpnia 2015r. Prokuratura Rejonowa w Cieszynie skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej akt oskarżenia przeciwko 37-letniej kobiecie, która w dniu 11 października 2014r. w Skoczowie poprzez ugodzenie nożem w klatkę piersiową dokonała zabójstwa swojego konkubenta tj. o przestępstwo z art. 148 § 1 kk.
Z ustaleń śledztwa wynika, że strony od ponad 4 lat zamieszkiwały wspólnie, wychowując czworo dzieci oskarżonej z poprzednich związków, oraz własne 3- miesięczne. Planowali zawrzeć związek małżeński. Do zdarzenia doszło w mieszkaniu stron, w godzinach wieczornych dnia 11 października 2014r. Oboje byli pod wpływem alkoholu. Oskarżona wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi. Pokrzywdzony oglądał program telewizyjny. Oskarżona udała się do kuchni przygotować posiłek najmłodszemu dziecku. Pokrzywdzony przyszedł za nią. Między nimi doszło do sprzeczki, w trakcie której oskarżona ugodziła go nożem w klatkę piersiową . Natychmiast wezwała karetkę pogotowia i podjęła reanimację. 39 –letni pokrzywdzony został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. W toku sekcji zwłok ustalono, że kanał rany miał długość ok. 10 cm, a przyczyną zgonu była rana kłuta klatki piersiowej z uszkodzeniem serca i krwotokiem. Według oskarżonej uderzenie, które zadała mężczyźnie miało charakter przypadkowy. W ocenie biegłych z zakresu medycyny sądowej do wbicia noża w ciało w/w nie mogło dojść w okolicznościach podanych przez oskarżoną.
Postępowanie dowodowe zostanie przeprowadzone przed Sądem.
Oskarżona nadal jest tymczasowo aresztowana.
Przestępstwo z art. 148 § 1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 , karą 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 04 września 2015r., godz. 22:05

13 12


KOMUNIKAT

Z uwagi na okres urlopowy kontakt z mediami utrzymują i informacji prasowych w sprawach należących do właściwości Prokuratur Rejonowych, udzielają Prokuratorzy Rejonowi lub ich zastępcy.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 06 sierpnia 2015r., godz. 14:25

13 12


Apelacja w sprawie Jarosława R. i Beaty Ch.

W dniu 4 sierpnia 2015r. Prokurator Okręgowy w Bielsku- Białej wniósł apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 7 maja 2015r. w sprawie Jarosława R. i Beaty Ch. oskarżonych o zabójstwo swego syna dwuletniego Szymona, którego zwłoki znaleziono w stawie w Cieszynie w dniu 19 marca 2010r.
Prokurator zarzuca wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, że oskarżony Jarosław R. swoim zachowaniem spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu dziecka skutkujący jego zgonem, co wypełnia znamiona występku z art. 156 § 3 kk , zaś oskarżona Beata Ch. swoim zachowaniem naraziła syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w następstwie czego nieumyślnie spowodowała jego zgon co wyczerpuje znamiona występku z art. 155 kk i art. 160 § 2 kk, podczas gdy analiza materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że oskarżeni godzili się na pozbawienie życia syna poprzez zaniechanie udzielenia mu niezbędnej pomocy medycznej doprowadzając do jego zgonu. W ocenie Prokuratury oskarżeni winni są zbrodni zabójstwa. Prokurator dowodził, że oskarżeni jako rodzice mieli prawny, szczególny obowiązek opieki nad dzieckiem, które ze względu na wiek – 2 lata, stan rozwoju fizycznego, przebyte choroby układu pokarmowego, niedobór masy ciała, wymagało szczególnej troski i opieki. Oskarżeni na przestrzeni czterech krytycznych dni tj. od 24 do 27 lutego 2010r. wykazali całkowitą obojętność wobec sukcesywnie pogarszającego się stanu zdrowia syna na skutek uderzenia zadanego przez oskarżonego w brzuch dnia 24 lutego 2010r. w środę, i powtórzonego 27 lutego 2010r. w sobotę , godząc się na jego śmierć . Na skutek tych uderzeń chłopiec doznał pęknięcia jelita cienkiego, co spowodowało przedostanie się treści jelitowej do jamy otrzewnowej i wywiązanie ropnego zapalenia otrzewnej. Opiniujący w tej sprawie biegli jednoznacznie wskazali, że przyczyną śmierci dziecka były zaburzenia metaboliczne w organizmie towarzyszące zapaleniu otrzewnej w następstwie urazowego uszkodzenia jelita cienkiego. Biegli stwierdzili, że gdyby rodzice po wystąpieniu objawów chorobowych udali się z dzieckiem do lekarza, zapobiegliby jego śmierci. Taka szansa istniała też w sobotę rano, a więc kilka godzin przed śmiercią chłopca. Tymczasem chłopczyk, ważący 9 kg został uderzony przez ważącego 100 kg ojca, który wraz z matką dziecka, będącą świadkiem tego zachowania, przez 4 dni, nie widzieli powodów szukania pomocy medycznej dla dziecka, które nie przyjmowało pokarmów, nie piło, miało biegunkę i ciągle płakało. Na kilka godzin przez śmiercią oskarżony ponownie uderzył syna w brzuch. Szpital znajdował się w odległości 420 metrów od ich mieszkania. Z opinii psychiatrycznych wynika że oskarżeni mieli zachowaną zdolność kierowania i rozumienia znaczenia swego zachowania Prokurator podkreślił, że oboje oskarżeni nie byli młodymi, niedoświadczonymi ludźmi, posiadali bagaż doświadczeń, który umożliwiał im właściwą reakcję na pogarszający się stan zdrowia dziecka. Oskarżony jest ojcem czworga dzieci, a oskarżona ośmiorga. Oskarżeni bezpośrednio po stwierdzeniu zgonu syna, przeszli nad tym do porządku dziennego, i analizowali sposoby pozbycia się ciała, zatarcia śladów i uniemożliwienia jego identyfikacji.
Prokurator zakwestionował również przyjęcie przez Sąd Okręgowy wypadku mniejszej wagi wobec oszustw , których dopuścili się oskarżeni na szkodę Gminy Będzin wyłudzając zasiłki rodzinne i mieszkaniowe na rzecz nieżyjącego syna. Przez okres półtora roku wyłudzili kwotę ponad 4 200 zł . Mieli na utrzymaniu dwoje dzieci i ich sytuacja nie była łatwa, jednak wynikała z postawy samych oskarżonych , którzy nie pracowali. Ich postawa wykazuje cechy zuchwałości , nasilenia złej woli, motywacji nagannej wręcz oburzającej.
Prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Apelację wniesiono do Sądu Apelacyjnego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Katowicach który wydał wyrok w tej sprawie.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 06 sierpnia 2015r., godz. 10:00

13 12


Kradzieże z włamaniami do domów jednorodzinnych

W dniu 22 czerwca 2015 r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 45-letniemu mężczyźnie, który w powiecie bielskim oraz cieszyńskim w okresie od 17 listopada 2013 r. do 10 kwietnia 2015 r. dokonał łącznie 39 kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych powodując szkody na kwotę prawie 420.000 zł.
W dniu 10 kwietnia 2015 r. w godzinach wieczornych w powiecie bielskim w wyniku ujęcia obywatelskiego został zatrzymany mężczyzna na próbie włamania do domu. Oskarżony wykorzystując nieobecność właścicieli wyłamał okno i przedostał się do środka budynku, gdzie dokonał jego penetracji oraz kradzieży zegarków o wartości ok. 1.000 zł. Budynek był wyposażony w instalację alarmową, której zadziałanie spowodowało reakcję sąsiadów i w efekcie ujęcie oskarżonego.
W dalszej części śledztwa ustalono, że oskarżony na miejsce przestępstwa przyjechał samochodem w bagażniku którego ujawniono skrzynkę narzędziową z zawartością narzędzi samochodowych oraz łomu, przecinaka i młota. Ponadto ujawniono reklamówki z odzieżą i butami. Przy oskarżonym w czarnej torbie ujawniono z kolei parę rękawic, kominiarkę, dwa śrubokręty, pojemnik z gazem obronnym, dwie latarki oraz pieniądze w kwocie 6699 zł w banknotach i monetach różnych nominałów, 50 euro oraz 1200 koron czeskich.
Podczas wizji lokalnej oskarżony, przyznał się do dokonania włamań na terenie powiatu bielskiego i cieszyńskiego. Przestępstw dokonywał wyłamując drzwi tarasowe, balkonowe przez wypchnięcie okna czy wyłamaniu zamka antywłamaniowego w drzwiach wejściowych a także przecięcie rolet. Z domów kradł biżuterię złotą, srebrną, odzież, aparaty fotograficzne i pieniądze polskie i walutę zagraniczną.
Oskarżony był wielokrotnie karany a czynów tych dokonał będąc uprzednio skazany w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 2 kk bowiem w okresie od 02 października 2010 r. do 02 listopada 2013 r. odbywał w ramach kary łącznej m.in. karę 2 lat pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 279 kk, a nadto z popełnienia przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu.
Oskarżony przyznał się do przedstawionych zarzutów i złożył wniosek o wymierzenie uzgodnionej kary łącznej 4 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, zobowiązał się do zapłacenia odszkodowania pokrzywdzonym.
Przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, z art. 13 § 1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 10 lipca 2015r., godz. 21:35

13 12


Zabójstwo ex-męża

W dniu 15 czerwca 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 54-letniej kobiecie, która w dniu 27 grudnia 2014 r. w powiecie bielskim, działając w z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego, poprzez krótkotrwałe zatkanie górnych dróg oddechowych ścierką kuchenną, spowodowała jego zgon.
W toku śledztwa ustalono, że oskarżona po rozwodzie, zamieszkiwała nadal z byłym mężem. Przyczyną rozwodu było nadużywanie alkoholu przez oskarżonego oraz przemoc wobec żony. Po rozwodzie ta sytuacja nie uległa zmianie.
W dniu zdarzenia pokrzywdzony wrócił do domu ok. godz. 18.00. Był pod wpływem alkoholu i już przy wejściu do domu wszczął awanturę. W przedpokoju szarpał oskarżoną i zażądał aby podała mu posiłek. W zdenerwowaniu popchnął oskarżoną, która uderzyła ciałem o ścianę i upadła na podłogę. Wtedy rzucił talerz na ziemię, po czym sam przewrócił się na podłogę. Nadal wyzywał ją i groził. Oskarżona chwyciła ścierkę przewieszoną na uchwycie kuchennym, podeszła do leżącego pokrzywdzonego, zarzuciła mu na twarz ścierkę i trzymając ją obiema rękami przytrzymywała, mówiąc aby się uspokoił i przestał krzyczeć. Kiedy usłyszała, że pokrzywdzony charczy wpadła w panikę, zwolniła uścisk i telefonicznie powiadomiła pogotowie ratunkowe. Do czasu przyjazdu karetki podejmowała próby reanimacji pod kierunkiem dyspozytorki. Kontynuowana przez zespół Pogotowia akcja reanimacyjna nie przyniosła efektu i o godz. 19.01 lekarz stwierdził zgon pokrzywdzonego.
Z opinii medyczno-sądowej wynika, że przyczyną zgonu pokrzywdzonego, mocno nietrzeźwego, było gwałtowne uduszenie w wyniku zatkania jamy ustnej i nosa.
Wywiad środowiskowy potwierdził, że oskarżona była osobą spokojną i nie nadużywała alkoholu. Pokrzywdzony zaś nadużywał alkoholu oraz znęcał się nad rodziną i miał założoną „Niebieską Kartę”.
Oskarżona nie przyznała się do przedstawionego zarzutu i wyjaśniła, że nie chciała pozbawić życia męża, a jedynie chciała go uciszyć.
Biegli psychiatrzy nie znaleźli podstaw do kwestionowania jej poczytalności w czasie popełnienia zarzucanego czynu.
Oskarżona nie była karana sądownie.
Za przestępstwo z art. 148 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 26 czerwca 2015r., godz. 14:15

13 12


Usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

W dniu 15 maja 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mężczyźnie, który w dniu 24 lutego 2015 r. w powiecie bielskim godząc się na spowodowanie u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, poprzez wielokrotne szarpanie, uderzanie pięścią oraz zadanie ciosów nożem, spowodował u niego obrażenia ciała w postaci ran oraz złamań, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy.
W toku śledztwa ustalono, że pokrzywdzony wraz ze swoją dziewczyną mieszkał w jednym z pokoi mieszkania należącego do rodziny podejrzanego. Pokrzywdzony i podejrzany byli znajomymi. Często wspólnie spożywali alkohol.
W nocy z 23 na 24 lutego 2015 r. w mieszkaniu oskarżonego alkohol spożywali oskarżony, podejrzany oraz trzy inne osoby. W pewnym momencie między oskarżonym a pokrzywdzonym doszło do kłótni, w wyniku której pokrzywdzony ranił oskarżonego. Po około pół godziny oskarżony trzymając nóż w ręku poszedł do pokoju pokrzywdzonego i zaatakował go powodując u niego obrażenia ciała w obrębie głowy oraz klatki piersiowej.
Następnego dnia rano, Pogotowie Ratunkowe zabrało pokrzywdzonego do szpitala. Tam skłamał, że został napadnięty na ulicy przez n/n mężczyzn.
Powyższe fakty ustalono w oparciu o zeznania świadków, oględziny miejsca zdarzenia i opinie biegłych z zakresu ortopedii i chirurgii urazowej oraz z zakresu medycyny sądowej.
Świadkowie z uwagi na znaczną ilość spożytego alkoholu nie pamiętali dokładnie okoliczności zajścia.
Oskarżony był karany sądownie.
Oskarżony przyznał się do przedstawionych zarzutów i wyjaśnił, że chciał uspokoić awanturującego się pokrzywdzonego ale też zemścić się na nim za wcześniejszy atak.
Biegli psychiatrzy nie znaleźli podstaw do kwestionowania jego poczytalności.
Za przestępstwa z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk i art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 24 czerwca 2015r., godz. 11:10

13 12


Podrobienie podpisu na wekslu

W dniu 19 maja 2015 r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 51-letniemu mężczyźnie, który w dniu 14 czerwca 2012 r. podrobił dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej w postaci weksla w ten sposób, że złożył na nim podpis swojej żony. Również w tym samym dniu i miejscu podrobił podpis swojej żony na umowie pożyczki gotówkowej.
Postępowanie zainicjowane zostało przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, który powiadomił Prokuraturę o podejrzeniu dwukrotnego podrobienia, w czerwcu 2012 r., podpisu przez mężczyznę w biurze kredytowym w Krakowie.
Okoliczność tę ujawniła pokrzywdzona po tym jak otrzymała od komornika pismo informujące o zajęciu części wynagrodzenia w związku z niespłaconym kredytem. Pokrzywdzoną fakt ten zdziwił ponieważ nie brała żadnego kredytu. Udała się więc do Sądu i w aktach sprawy znalazła umowę pożyczki, gdzie stwierdziła swój podrobiony podpis.
Biegły z zakresu badania pisma ręcznego, potwierdził podrobienie podpisu w/w.
Oskarżony przyznał się do przedstawionych zarzutów i wyjaśnił, że potrzebował pieniędzy na remont mieszkania, a kiedy okazało się, że konieczny jest podpis żony, podpisał się za nią.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Przestępstwo z art. 310 § 1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 24 czerwca 2015r., godz. 11:10

13 12


Pozbawienie wolności, groźby karalne

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 23 i 36 lat, którzy w dniu 08 grudnia 2014 r. w powiecie żywieckim działając wspólnie i w porozumieniu pozbawili wolności pokrzywdzonego, używając przemocy oraz gróźb popełnienia przestępstwa uniemożliwiając mu opuszczenie lokalu, tym samym swobodne poruszanie się i możliwość zmiany miejsca przebywania, jednocześnie grozili pokrzywdzonemu pozbawieniem życia oraz pobiciem, a także przewracając go spowodowali u niego uraz nogi.
Tego samego dnia z parkingu zabrali w celu krótkotrwałego użycia samochód pokrzywdzonego, a następnie porzucili go w takich okolicznościach, że zachodziło niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu pozostawiając go otwartym.
W dniu 10 grudnia 2014 r. pierwszy oskarżony podczas przesłuchania w Komisariacie Policji używając słów wulgarnych znieważył funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.
Oskarżeni nie przyznali się do przedstawionych zarzutów.
Za przestępstwa z art. 189 § 1, art. 190 § 1 kk, art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, art. 289 § 2 kk oraz art. 226 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 24 maja 2015r., godz. 12:48

13 12


Publiczne znieważenie grupy narodowości romskiej

W dniu 28 kwietnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko kobiecie w wieku 29 lat, tj. która w dniu 28 marca 2014 r. za pośrednictwem sieci Internet zamieściła komentarz, w którym publicznie znieważyła grupę ludności romskiej z powodu jej przynależności etnicznej.
Czynu tego dopuściła się mając ograniczoną zdolność pokierowania swoim postępowaniem przy zachowanej zdolności rozumienia znaczenia swojego czynu.
W toku śledztwa ustalono, że w dniu 28 marca 2014 r. w powiecie bielskim oskarżona na jednym z portali internetowych umieściła komentarz dot. niewłaściwego zachowania się osób pochodzenia romskiego nie kryjąc swojego negatywnego nastawienia do nich. Powołany w sprawie biegły z zakresu informatyki w opinii jednoznacznie stwierdził, że z zabezpieczonego komputera został umieszczony obraźliwy wpis.
Oskarżona przyznała się do przedstawionego zarzutu.
Oskarżona nie była karana.
Przestępstwo z art. 257 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 24 maja 2015r., godz. 12:48

13 12


Nieumyślne spowodowanie śmierci - wypadek w pracy

W dniu 09 kwietnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom wieku 37 i 58 lat, którzy w dniu 15 września 2014 r. w powiecie żywieckim jako kierownik i zastępca kierownika magazynu zakładu produkcyjnego będąc odpowiedzialnymi za organizację pracy w magazynie oraz bezpośredni nadzór nad pracownikami magazynu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, nie dopełnili spoczywającego na nich obowiązku dopuszczając do piętrowego składowania wypełnionych worków, w tym opakowań uszkodzonych i klejonych bez wiązania poszczególnych warstw, nienależycie organizując pracę operatorów wózków widłowych w zakresie transportu worków z granulatem, bez zapewnienia dostatecznej szerokości drogi transportowej pomiędzy piętrowanymi workami, w stosunku do szerokości używanego wózka, w sposób uniemożliwiający bezpieczne nim operowanie, stwarzając tym potencjalne zagrożenie wypadkowe oraz przez brak odpowiedniego nadzoru nad pracami w magazynie, pozwalającego na szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia, czym narazili jednego pokrzywdzonego – operatora wózka widłowego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślne spowodowali śmierć drugiego operatora.
W toku śledztwa ustalono, iż pokrzywdzony, który zmarł, był zatrudniony w/w zakładzie od 1993 r. W okresie zatrudnienia przeszedł odpowiednie szkolenia w tym związane z wykonywaniem jego funkcji tj. operatora wózków widłowych. Lekarz nie stwierdził przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.
W dniu 15 września 2014 r. w godzinach przedpołudniowych pokrzywdzony pracował w magazynie na I zmianie. Wykonywał rozładunek samochodu ciężarowego z transportem worków, zawierających granulat tworzywa sztucznego. Przy użyciu wózka widłowego transportował z samochodu palety z nałożonymi na nie workami. Transportowane worki składał piętrowo w hali magazynu, wyjeżdżając wózkiem pomiędzy stosy worków. Po odłożeniu w stosie kolejnego worka, cofając wózkiem rozdarł dolny worek. W następstwie tego doszło do zmiany położenia górnego worka, który zaczął się osuwać. Nie dostrzegając skutków rozdarcia worka i nie zdając sobie sprawy z zaistniałego niebezpieczeństwa, pokrzywdzony wyszedł z kabiny wózka widłowego i wszedł w rejon zagrożenia. W tym momencie worek spadł z palety, przygniatając go swoim ciężarem. Dopiero po upływie kilkudziesięciu minut podjęto działania ratunkowe. Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz pogotowia, stwierdził zgon mężczyzny.
Stan faktyczny ustalono o opinię biegłego z zakresu BHP oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej jak również w oparciu o zapis z kamery monitoringu.
Oskarżeni nie przyznali się do przedstawionych zarzutów.
Oskarżeni nie byli karani.
Za przestępstwo z art. 220 § 1 kk i art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 24 maja 2015r., godz. 12:48

13 12


Wypadek komunikacyjny

W dniu 09 kwietnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko 22-letniemu mężczyźnie, który w dniu 25 stycznia 2015 r. w powiecie żywieckim kierując samochodem osobowym marki Fiat Seicento nie dostosował prędkości i techniki jazdy do panujących warunków drogowych i na łuku drogi w prawo uderzył kołami pojazdu w krawężnik a następnie stracił panowanie nad pojazdem uderzając nim w prawidłowo jadący z przeciwka samochód marki Opel Omega kierowany przez mężczyznę skutkiem czego pasażerka Fiata doznała licznych obrażeń ciała – skutkujących jej zgonem.
W toku śledztwa ustalono, że w dniu 25 stycznia 2015 r. w godzinach popołudniowych oskarżony kierował samochodem marki Fiat Seicento. Pasażerką tego pojazdu była kobieta.
W tym dniu panowały trudne warunki drogowe, jezdnię zalegała maź pośniegowa oraz występowały opady śniegu. Jadąc główną drogą, oskarżony uderzył kołami pojazdu w krawężnik znajdujący się po prawej stronie auta. Na skutek tego utracił panowanie nad samochodem. Pojazd obrócił się po czym sunął lewym pasem jezdni w kierunku rowu i zderzył się z jadącym przeciwka samochodem marki Opel Omega.
W następstwie wypadku pokrzywdzona doznała wielonarządowych obrażeń skutkujących jej zgonem.
Oskarżony przyznał się do przedstawionego zarzutu i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.
Oskarżony nie był karany.
Oskarżonemu za przestępstwo z art. 177 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 24 maja 2015r., godz. 12:48

13 12


Katastrofa komunikacyjna

W dniu 23 kwietnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu mężczyźnie, który w dniu 31 stycznia 2015 r. w Świętoszówce kierując po drodze publicznej autobusem marki Mercedes Benz, nie dostosował prędkości jazdy do warunków drogowych, przez co nieumyślnie spowodował katastrofę w ruchu lądowym zagrażającą życiu i zdrowiu wielu osób, tj. 24 pasażerów.
W dniu 31 stycznia 2015 r. oskarżony kierując autobusem marki Mercedes Benz nie dostosował prędkości jazdy do warunków, w jakich ruch się odbywał, w wyniku czego na śliskiej i zaśnieżonej jezdni w trakcie wyprzedzania innego poprzedzającego go pojazdu wykonującego manewr skrętu w prawo, utracił panowanie nad kierowanym autobusem, wpadł w poślizg, w następstwie czego zjechał na przeciwny pas ruchu, po czym dachując spadł ze skarpy. W wyniku tego 8 pasażerów autobusu doznało obrażeń naruszających czynności narządów ciała na okres powyżej dni siedmiu, a 13 pasażerów doznało lekkich obrażeń ciała w postaci powierzchownych urazów otarć i stłuczeń.
Stan faktyczny ustalono w oparciu o opinię biegłego sądowego z zakresu wypadków drogowych, który stwierdził, że w układach autobusu marki Mercedes Benz ważnych ze względu na bezpieczeństwo jazdy, nie stwierdzono uszkodzeń, które powstałyby przed wypadkiem i miałyby wpływ na jego powstanie i przebieg.
Oskarżony nie był karany.
Za przestępstwo z art. 173 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 24 maja 2015r., godz. 12:48

13 12


Zabójstwo brata

W dniu 27 kwietnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 38-letniemu mężczyźnie, który w dniu 14 listopada 2014 r. w powiecie żywieckim działając umyślnie w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia ugodził pokrzywdzonego nożem zadając mu ranę kłutą w klatkę piersiową w wyniku któryej pokrzywdzony zmarł tj. o przestępstwo z art. 148 § 1 kk.
W toku śledztwa ustalono, że w dniu 14 listopada 2014 r. oskarżony wraz ze swoim bratem udał się do kolegi, gdzie wspólnie spożywali piwo. Oskarżony zarzucał bratu, że jest winny śmierci ich matki. Oskarżony stawał się coraz bardziej agresywny, krzyczał na brata: „śmierć za śmierć”. Po chwili sięgnął po leżący nóż, którym zadał cios bratu wbijając go w klatkę piersiową. Następnie wyciągnął nóż i odrzucił go. Bezpośrednią przyczynę zgonu była rana kłuta klatki piersiowej z krwotokiem wewnętrznym.
Oskarżony został poddany badaniom a następnie obserwacji sądowo –psychiatrycznej. Biegli stwierdzili, że miał on w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. W/w odpowiada w warunkach ograniczonej poczytalności w rozumieniu art. 31 § 2 kk.
Oskarżony przyznał się do zarzutu i wyjaśnił, że brat prosił aby go zabił.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Za przestępstwo z art. 148 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 24 maja 2015r., godz. 12:48

13 12


Otrzymanie korzyści majątkowej przez funkcjonariusza publicznego

W dniu 30 kwietnia 2015 r. Prokuratura Rejonowa w Cieszynie skierowała do Sądu Rejonowego w Cieszynie akt oskarżenia przeciwko małżeństwu, które w dniu 09 czerwca 2014 r. w powiecie cieszyńskim działając wspólnie i w porozumieniu udzieliło korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 30.000 zł osobie pełniącej funkcję publiczną – adiunktowi jednej z Katedr Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, aby skłonić ją do naruszenia przepisów prawa i pozytywnego zaliczenia egzaminu córki, studentki IV roku w/w uniwersytetu także wtedy, gdy wykaże się ona niewystarczająca wiedzą do otrzymania zaliczenia.
W toku śledztwa ustalono, że w 2014 r. córka oskarżonych, która studiuje na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach miała trudności z zaliczeniem jednego z przedmiotów.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia groziło jej powtarzanie roku. O kłopotach córki wiedzieli oskarżeni, którzy postanowili pomóc córce. Ustalili telefon do wykładowcy tegoż przedmiotu i w dniu 09 czerwca 2014 r. udali się do przychodni, w której przyjmowała pani doktor. Po wejściu do gabinetu oskarżeni poinformowali ją iż są rodzicami jej studentki i w jakiej sprawie przyjechali – kładąc na biurku trzy ruloniki pieniędzy w kwocie łącznej 30.000 zł – oświadczając, że są to pieniądze dla niej za zaliczenie przedmiotu. Wykładowca odmówiła przyjęcia korzyści majątkowej i wyprosiła oskarżonych z gabinetu. O próbie udzielenia korzyści majątkowej poinformowała swojego przełożonego, a w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie złożyła zawiadomienie. Wykładowca ostatecznie została odsunięta od egzaminowania z zaliczenia przedmiotu. Studentka zdała powyższy egzamin przed powołaną do tego celu komisją.
Oskarżeni przyznali się do przedstawionych zarzutów i złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze.
Oskarżeni nie byli karani.
Za przestępstwo z art. 229 § 1 i 3 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 12 maja 2015r., godz. 15:45

13 12


Wyłudzenia podjęte w krótkim odstępie czasowym

W dniu 27 kwietnia 2015 r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko dwóm kobietom w wieku 28 lat, z których jedna w okresie od lipca 2010 r. r. do czerwca 2011 r. działając samodzielnie, a następnie od lipca 2011 r. do czerwca 2013 r. działając wspólnie i w porozumieniu, poprzez wprowadzenie w błąd co do swojej sytuacji życiowej i zdrowotnej oraz zamiaru i możliwości spłaty pożyczonych pieniędzy, podając nieprawdziwe dane co do cierpienia na chorobę nowotworową, podejmowania leczenia w specjalistycznych placówkach medycznych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą, a następnie co do własnego zgonu w związku z przebytą chorobą doprowadziły pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ok. 450.000 zł.
Do Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej w listopadzie 2013 r. wpłynęło pisemne zawiadomienie pokrzywdzonego o wyłudzenie pieniędzy w kwocie ponad 400.000 zł przez dwie kobiety.
W toku śledztwa ustalono, że pokrzywdzony zawarł w 2010 r. znajomość z jedną z oskarżonych za pośrednictwem ogłoszenia w lokalnej gazecie. W trakcie spotkań i rozmów telefonicznych omawiali swoje problemy życia rodzinnego. Pokrzywdzony przedstawiał się jako człowiek zamożny, opowiadał o problemach dotyczących postępowania spadkowego. Oskarżona zwierzała się ze swoich problemów osobistych, związanych z pracą oraz narzekała na złą sytuację materialną. W trakcie jednej z takich rozmów oskarżona zwróciła się do pokrzywdzonego z prośbą o udzielenie jej pożyczki. Pokrzywdzony od tego momentu przekazywał jej każdorazowo, na jej prośbę kwoty oscylujące od 1.500 zł do 4.000 zł. Pokrzywdzony ufał oskarżonej, gdyż znał członków jej rodziny i nie sporządzał z nią pisemnych umów.
Pewnego razu oskarżona telefonicznie oznajmiła, iż jest chora na nowotwór i prosi o pożyczkę na leczenie w jednej z klinik w kraju. Podała nr konta bankowego na które pokrzywdzony przelał kwotę 16.000 – 18.000 zł oraz upewniała go, że jak tylko wyzdrowieje odda mu wszystkie pożyczone pieniądze z ubezpieczenia. Pokrzywdzony chcąc za wszelką cenę pomóc oskarżonej zdecydował się na szybką sprzedaż swoich działek po niekorzystnych cenach.
W 2011 r. oskarżona wynajęła mieszkanie w powiecie bielskim i okazało się, że w tym samym bloku mieszka jej szkolna koleżanka. Podczas rozmów opowiedziała jej o znajomości z pokrzywdzonym i upozorowanej chorobie na którą dostaje od niego duże pieniądze.
W późniejszym okresie oskarżona poinformowała pokrzywdzonego, iż potrzebuje 6.000 zł na transport do kliniki w Monachium, bo tam będzie odbywało się jej dalsze leczenie.
Latem 2011 r. pokrzywdzony poznał po raz pierwszy koleżankę szkolną w/w, której pożyczył pieniądze w kwocie 500 zł.
Kobiety często rozmawiały o tej sytuacji traktując sprawę jako żart.
Latem 2012 r. oskarżona poinformowała pokrzywdzonego, iż pojawiła się możliwość kontynuowania leczenia choroby w USA a koszt leczenia wynosić miał ok. 38.000 zł. Pokrzywdzony nie posiadał już pieniędzy w gotówce i podjął decyzję o sprzedaży kolejnej nieruchomości.
Pewnego wieczoru koleżanka oskarżonej płacząc poinformowała go, iż jej przyjaciółka zmarła w USA. W kolejnych dniach kilkakrotnie kontaktowała się z pokrzywdzonym, informując go o problemach z przetransportowaniem zwłok z USA. Oskarżona wskazała, że na ten cel potrzebuje 16.000 zł, które otrzymała. Zapytana przez niego o termin pogrzebu, wymijająco stwierdziła, iż w pierwszej kolejności musi zostać przeprowadzona skomplikowana procedura formalnego odbioru zwłok zmarłej przez rodzinę.
Druga oskarżona w dalszym ciągu utrzymywała z pokrzywdzonym kontakt, opowiadając mu o swoim życiu oraz o tragicznej śmierci jej rodziców. Jej również pożyczył pieniądze w kwocie ponad 20.000 zł.
Jesienią 2012 r. druga oskarżona poinformowała go o swojej ciężkiej, nieuleczalnej chorobie – na ten cel pożyczyła od pokrzywdzonego kwoty od 3.500 zł do 12.000 zł.
Pewnego dnia pokrzywdzony otrzymał informację, że kobieta zmarła po operacji.
W 2012 r. pokrzywdzony uległ wypadkowi w pracy, znalazł się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej. Dowiedział się, że oskarżone żyją i złożył zawiadomienie o przestępstwie.
W okresie objętym zarzutem pokrzywdzony przekazał na rzecz oskarżonych pieniądze w kwocie ponad 380.000 zł w 194 transakcjach bankowych. Odzyskał 3.000 zł.
Oskarżona, która przyznała się do przedstawionych zarzutów, dobrowolnie poddała się karze.
Druga oskarżona nie przyznała się do zarzutów.
Oskarżone były karane.
Za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 12 maja 2015r., godz. 15:45

13 12


Wyrok w sprawie rodziców dwuletniego Szymona, którego zwłoki znaleziono w stawie w Cieszynie
w dniu 19 marca 2010r.

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 7 maja 2015r. uznał Jarosława R. za winnego tego, że w okresie od 24 do 27 lutego 2010 r w Będzinie, z zamiarem ewentualnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w dniu 24 lutego 2010r. zadał swojemu małoletniemu synowi Szymonowi uderzenie ręką w brzuch powodując perforację jelita cienkiego oraz stłuczenie krezki z przerwaniem jej ciągłości na odcinku 1 cm, które wywołały u dziecka chorobę realnie zagrażająca życiu w postaci ropnego zapalenia otrzewnej, skutkującą zaburzeniami metabolicznymi w organizmie, przy czym w okresie od 24 do 27 lutego 2010r. mając jako ojciec dziecka, prawny, szczególny obowiązek pieczy nad jego osobą, wspólnie i w porozumieniu z matką dziecka Beatę Ch. zaniechał udzielenia mu pomocy pomimo konieczności natychmiastowego przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego z powodu rozwijającej się choroby objawiającej się u dziecka bólem brzucha, płaczem, brakiem apetytu, niechęcią do poruszania się i zmiany pozycji ciała w następstwie czego w dniu 27 lutego 2010r. nieumyślnie spowodował jego zgon, który mógł i powiniem przewidzieć tj. o przestępstwo z art. 156 § 3 kk i za to wymierzył mu karę 9 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Beatę Ch. uznał
winną tego, że w okresie od 24 do 27 lutego 2010r. w Będzinie, jako matka mająca prawny, szczególny obowiązek pieczy nad swoim małoletnim synem Szymonem naraziła go na bezpośrenie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez to, że przewidując i godząc się na taki stan bezpośredniego zagrożenia wywołany rozwijającą się u dziecka chorobą realnie zagrażającą życiu w postaci zapalenia otrzewnej, wspólnie i w porozumieniu z ojcem dziecka, zaniechała podjęcia czynności w celu udzielenia mu pomocy usunięcia niebezpieczeństwa, pomimo konieczności natychmiastowego przeprowadzenia u Szymona zabiegu chirurgicznego, który usunąłby stan zagrożenia w następstwie czego w dniu 27 lutego 2010 r nieumyślnie spowodowała jego zgon, który mogła i powinna przewidzieć tj. o przestępstwo z art. 155 kk i art. 160 § 2 kk i wymierzył jej karę 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.
Sąd Okręgowy w Katowicach uznał oboje oskarżonych za winnych popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę Gminy Będzin z tytułu wyłudzenia dodatku mieszkaniowego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej za okres od kwietnia 2010r do czerwca 2012r. i uznając, że czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, z art. 286 § 3 kk w związku z art. 91§ 1 kk, wymierzył im kary po 5 miesięcy pozbawienia wolności.
Uznał Jarosława R. za winnego posiadania bez wymaganego zezwolenia jednego naboju karabinowego i dwóch pośrednich kaliber 7,62 mm w okresie od lutego 2008r. do 23 czerwca 2012r. tj. przestęsptwa z art. 263 § 2 kk i wymierzył karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Sąd wymierzył Jarosławowi R. karę łączną 10 lat pozbawienia wolności, Beacie Ch. karę łączną 5 lat pozbawienia wolności.
Wyrok jest nieprawomocny. Zapadł po trwającym niespełna 2 lata procesie w toku którego odbyło się 35 rozpraw.
Prokuratura podtrzymuje swoje stanowisko co do kwalifikacji prawnej przestępstw, które winnny być przypisane oskarżonym w zakresie dotyczącym śmierci dziecka.
Dlatego w sprawie będzie wniesiona apelacja.
Dzisiaj złożono do Sądu wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku.
Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.
Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 11 maja 2015r., godz. 22:25

13 12


Wyzysk przymusowego położenia pożyczkobiorcy

W dniu 04 marca 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej wszczęła śledztwo w sprawie: mającego miejsce w okresie od stycznia 2012 r. do grudnia 2014 r. wyzyskiwania przez firmy „PROFIREAL” Sp. z o.o. oraz „PROFI CREDIT POLAND” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przymusowego położenia pożyczkobiorców i zawierania z nimi umów pożyczek, na podstawie których pożyczkobiorcy zobowiązani są do zwrotu kwot niewspółmiernych do otrzymanego świadczenia - tj. o przestępstwo z art. 304 kk - zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 30 kwietnia 2015r., godz. 12:25

13 12


Pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia

W dniu 02 kwietnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 33 i 36 lat, tj. którzy w dniu 01 stycznia 2015 r. w powiecie bielskim wzięli udział w pobiciu trzech uczestników zabawy sylwestrowej powodując u nich obrażenia ciała i narażając ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania obrażeń ciała określonych w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk, przy czym jeden z nich posługiwał się niebezpiecznym narzędziem w postaci noża.
W toku śledztwa ustalono, iż w dniu 31 grudnia 2014 r. w powiecie bielskim na sali remizy OSP zorganizowana została zabawa sylwestrowa. Na salę wstęp miały wszystkie osoby, które zakupiły bilety wstępu na imprezę. Na zabawę wybrali się pokrzywdzeni oraz jeden z oskarżonych. Na początku zabawa odbywała się bez żadnych zakłóceń, aż do momentu przepychanki pomiędzy jednym z pokrzywdzonych a oskarżonym, który był uczestnikiem zabawy i zadzwonił po kolegę aby był wsparciem w jego osobistych porachunkach. Drugi oskarżony przyjechał na zabawę sylwestrową uzbrojony w nóż. Jego obecność na miejscu zdarzenia pierwszemu oskarżonemu dodała odwagi i zaatakował on pierwszego pokrzywdzonego, a następnie podjął bójkę ze stającym w jego obronie drugim pokrzywdzonym. W tym czasie drugi oskarżony zaatakował trzeciego mężczyznę uderzając go w twarz trzymanym w dłoni nożem. Pokrzywdzony uchylił się jednak został zraniony w policzek i ucho.W wyniku ataku dwóch napastników, z których jeden uzbrojony był w nóż obrażeń ciała doznało trzech pokrzywdzonych. Czwarty mężczyzna, któremu oskarżony zagroził pobiciem oraz pozbawieniem go życia i który parę chwil wcześniej powstrzymywał agresywne zapędy oskarżonego kierowane do uczestników zabawy, doznał naruszenia nietykalności cielesnej.
W dniu 06 stycznia 2015 r. obaj oskarżeni, którzy byli poszukiwani – zgłosili się na Policję i złożyli wyjaśnienia, które są jednak sprzeczne z zeznaniami pokrzywdzonych oraz świadków.
Biegli lekarze sądowi stwierdzili, że wszyscy pokrzywdzeni doznali obrażeń ciała naruszających czynności narządów na okres poniżej dni siedmiu. Wszyscy narażeni byli na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowanie ciężkich obrażeń ciała.
Oskarżeni nie przyznali się do przedstawionych zarzutów.
Za przestępstwa z art. 159 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 217 § 1 kk oraz art. 158 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 22 kwietnia 2015r., godz. 23:35

13 12


Wydawanie zaświadczeń lekarskich poświadczających nieprawdę

W dniu 30 marca 2015 r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko pięciu lekarzom powiatu bielskiego, uprawionym do przeprowadzenia badań lekarskich osób kierujących pojazdami, którzy nie dopełnili ciążących na nich obowiązków w postaci przeprowadzenia badań lekarskich zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 stycznia 2004 r. „W sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami”, a następnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych poświadczali nieprawdę wystawiając orzeczenia lekarskie o zdolności do kierowania pojazdami określonej kategorii.
W toku prowadzonego śledztwa ustalono, iż w okresie od 07 kwietnia 2010 r. do 26 kwietnia 2012 r., ośmiu kursantów prawa jazdy jednej ze szkół prawa jazdy – uzyskało orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do prowadzenia pojazdów określonych kategorii C do D bez dodatkowych badań lekarskich w postaci specjalistycznych badań wzroku, badań zmierzchowych i zjawiska olśnienia. Dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat.: C,C1, DD1, C+E, C1+E, D+E, D1+E – warunkiem uzyskania orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów jest przeprowadzenie w/w konsultacji specjalistycznych, których w tych przypadkach nie było.
Stan faktyczny ustalono w oparciu o zabezpieczoną dokumentację lekarską, tj. karty badania lekarskiego osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wraz z kopiami orzeczeń lekarskich.
Oskarżeni nie przyznali się do przedstawionych zarzutów.
Oskarżeni nie byli karani.
Oskarżonym za przestępstwo z art. 271 § 3 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 22 kwietnia 2015r., godz. 23:30

13 12


Śmiertelne potrącenie pieszej oraz ucieczka z miejsca wypadku

W dniu 24 marca 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko 21-letniemu mężczyźnie, który w dniu 02 stycznia 2015 r. w powiecie żywieckim kierując po drodze publicznej samochodem m-ki Skoda Octavia, nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poruszając się w warunkach złej widoczności nie zachował szczególnej ostrożności i nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, wskutek czego potrącił prawidłowo idących lewą stroną jezdni pieszych. W wyniku zdarzenia piesza poniosła śmierć na miejscu a drugi pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Dwaj mężczyźni w wieku 18 i 19 lat zostali oskarżeni o nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku tj. o przestępstwo z art. 162 § 1 kk.
W toku śledztwa ustalono, że oskarżeni w tym dniu ok. godz. 17.00 wracali do domu. Kierowca na prostym i płaskim odcinku drogi, o czystej, mokrej i gładkiej jezdni asfaltowej o szerokości 5 metrów prawym bokiem samochodu potrącił prawidłowo idących lewą stroną jezdni kobietę i mężczyznę, a następnie nie zatrzymując się oddalił się z miejsca zdarzenia.
Sekcja zwłok wykazała, iż bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety był uraz wielonarządowy. Mężczyzna doznał urazu nogi.
Wg. biegłego stan techniczny samochodu m-ki Skoda Octavia nie pozostawał w bezpośrednim związku przyczynowym z zaistniałym wypadkiem. Główną przyczyną powstania wypadku było nieprawidłowe zachowanie się kierowcy samochodu, który nie dostosował prędkości prowadzonego pojazdu do warunków panujących na drodze i nie zachował należytej ostrożności. Kierujący pojazdem został zatrzymany dnia 3 stycznia 2015r. i tego dnia o 5.20, tj. 12 godzin po zdarzeniu, pobrano od niego krew. Badanie chemiczno-tokstologiczne wykazało w próbce krwi śladową obecność środków odurzających.
W związku z szybkim metabolizmem tego rodzaju środków odurzających nie było możliwe określenie stężenia tej substancji we krwi w/w w chwili zdarzenia.
Przyjęto zatem, że oskarżony posiadał środki odurzające co wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Oskarżeni przyznali się do zarzucanych im czynów. Dwóch oskarżonych z art. 162 § 1 kk, dobrowolnie poddało się karze.
Dwóch oskarżonych nie było karanych.
Oskarżonemu za przestępstwa z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk oraz z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.
Przestępstwo z art. 162 § 1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 20 kwietnia 2015r., godz. 21:40

13 12


Zabójstwo matki przez syna chorego psychicznie

W dniu 26 marca 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Cieszynie skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wniosek o umorzenie postępowania karnego i zastosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. przeciwko 26-letniemu Stanisławowi B., który w dniu 21 lipca 2014 r. w powiecie cieszyńskim udusił swoją matkę tj. o czyn z art. 148 § 1 kk, wobec niepopełnienia przestępstwa z powodu całkowitej niepoczytalności.
W toku śledztwa ustalono, że oskarżony wraz z matką i siostrą mieszkał w domu rodzinnym w powiecie cieszyńskim.
W 2010 r. rozpoznano u niego chorobę psychiczną, jednak nie podjął żadnego leczenia farmakologicznego.
Od tego okresu rozpoczęło się jego agresywne zachowanie wobec najbliższych. Jego agresja wyrażała się głównie w słowach, jednak zdarzało się, że stosował przemoc fizyczną. Kiedy siostra oskarżonego wyprowadziła się z domu rodzinnego, w styczniu 2010 r., swoją frustrację oraz przemoc skierował w stronę matki.
Pokrzywdzona w 2013 r. obawiając się agresji ze strony syna zamontowała zamek w drzwiach swojego pokoju. W dniu 28 lutego 2014 r. korzystała z porady prawnej w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w związku z zachowaniem syna, jednak pomimo pouczenia, nie podjęła żadnych działań zmierzających do wszczęcia formalnego postępowania przeciwko synowi lub objęcia swojej rodziny procedurą tzw. „niebieskiej karty”.
W dniu 20 lipca 2014 r. pokrzywdzona była widziana w pracy po raz ostatni.
W dniu następnym córka usiłowała skontaktować się z nią telefonicznie, jednak bez rezultatu. Członkowie jej rodziny wszczęli poszukiwania, kilkakrotnie byli pod jej domem, lecz nie zostali wpuszczeni do środka. Wreszcie powiadomiono o zaginięciu Policję.
W pokoju pokrzywdzonej ujawniono torebkę z dokumentami i telefonem. W dniu 24 lipca 2014r. przy udziale Straży Pożarnej dokonano przeszukania zbiornika nieczystości płynnych umiejscowionego koło posesji. W trakcie czynności ujawniono zwłoki kobiety, które wydobyciu i przeprowadzeniu oględzin zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej. W trakcie sekcji stwierdzono liczne obrażenia ciała w tym sińce na całym ciele, złamania kości twarzoczaszki i żeber. Ustalono, że przyczyną śmierci było uduszenie.
Na podstawie oględzin budynku oraz wyników badań genetycznych stwierdzono, że pokrzywdzona była bita w mieszkaniu, bowiem ślady krwi ujawniono na parterze i na piętrze domu.
Zarzut zabójstwa matki przedstawiono Stanisławowi B. Nie przyznał się on do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień.
Podejrzany został poddany badaniu i obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Biegli stwierdzili u niego przewlekłe zaburzenia psychiczne co spowodowało, iż w chwili czynu miał całkowicie zniesioną zdolność rozumienia i pokierowania swoim postępowaniem. Biegli wskazali na konieczność zastosowania wobec niego środków zabezpieczających w postaci umieszczenia we właściwym szpitalu psychiatrycznym albowiem istnieje realne i wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości ponownie dopuści się takiego samego lub podobnego czynu.
Stanisław B. nie był karany sądownie.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 16 kwietnia 2015r., godz. 15:40

13 12


Oszustwa na terenie Słowacji

W dniu 17 marca 2015 r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 26 i 47 lat, mieszkańcom jednej z gmin powiatu żywieckiego, którzy w okresie od stycznia 2013 r. do marca 2013 r.
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pod pozorem legalnie prowadzonej działalności gospodarczej zawierali umowy na sprowadzenie z zagranicy samochodów nie mając zamiaru wywiązać się z umów czym doprowadzili sześciu mężczyzn – obywateli Słowacji – do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 18.900 euro stanowiących wartość 78.435 zł tytułem zaliczek na zakup samochodów oraz w jednym przypadku przywłaszczyli samochód m-ki Peugeot Boxer o wartości 2000 euro.
Prokuratura Rejonowa w Żywcu otrzymała materiały sporządzone przez organ ścigania Republiki Słowacji wraz z decyzją o przekazaniu ścigania do Polski w sprawie doprowadzenia obywateli Słowacji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez obywateli polskich.
W wyniku przeprowadzonego w tej sprawie postępowania ustalono, że w 2013 r. oskarżeni zarejestrowali na terenie Słowacji działalność gospodarczą polegającą na handlu używanymi samochodami. Od stycznia 2013 r. do marca 2013 r. oskarżeni pod pozorem legalnie zawieranych umów na sprowadzenie z zagranicy ściśle określonych przez pokrzywdzonych samochodów osobowych jak i dostawczych, żądali od nich uiszczenie zaliczek w wysokości od 1400 – 3500 euro. W wyznaczonych terminach pojazdy nie były sprowadzone, a terminy ich dostarczenia były ciągle przesuwane. Gdy pokrzywdzeni zażądali zwrotu pieniędzy oskarżeni zwodzili ich i tłumaczyli zwłokę na różne sposoby np. chorobą matki, obciążeniem pracą czy formalnościami związanymi z przerejestrowaniem samochodów i wskazywali kolejne terminy w jakich dojdzie do sfinalizowania transakcji, po czym kontakt telefoniczny oraz osobisty się urwał a oskarżeni zlikwidowali działalność.
Oskarżeni nie przyznali się do przedstawionych zarzutów.
Młodszy oskarżony był karany za oszustwo.
Oskarżonym za przestępstwo z art. 286 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 09 kwietnia 2015r., godz. 22:10

13 12


Wszczęcie śledztwa w sprawie zanieczyszczenia powietrza przez Zakład Utylizacji Odpadów

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w dniu 24 marca 2015 r. w związku z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, wszczęła śledztwo w sprawie dokonanego w okresie do dnia 24 marca 2015 r. w Bielsku-Białej zanieczyszczenia powietrza w ilości i postaci zagrażającej życiu lub zdrowiu człowieka lub powodującej istotne obniżenie jakości powietrza w związku z eksploatacją Zakładu Utylizacji Odpadów poprzez w szczególności kilkukrotne zwiększenie ilości spalanych materiałów medycznych, weterynaryjnych, sorbentów, szlamu i chemikaliów, tj. o przestępstwo z art. 182 § 1 i 3 kk oraz składowania odpadów wbrew przepisom ustawy i w warunkach mogących zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach w związku z działalnością powyższego zakładu, tj. o przestępstwo z art. 183 § 1 kk.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 27 marca 2015r., godz. 14:45

13 12


Publiczne znieważenie Romów

W dniu 27 lutego 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 61-letniemu mężczyźnie, który w dniu 28 marca 2014 r. za pośrednictwem sieci Internet zamieścił wpisy nawołujące do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz publicznie znieważył grupę ludności romskiej z powodu jej przynależności etnicznej.
W toku śledztwa ustalono, że oskarżony przeglądając stronę internetową jednego z portali zapoznał się z artykułami dot. niewłaściwego zachowania się osób pochodzenia romskiego. Nie kryjąc negatywnego nastawienia do tych osób, w dniu 28 marca 2014 r. za pośrednictwem sieci internetowej zamieścił na ich temat obraźliwe wpisy posługując się określonym Nickiem.
W dniu 10 listopada 2014 r. dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania wyżej wymienionego, zabezpieczając dwa komputery. Powołany w sprawie biegły z zakresu informatyki w opinii jednoznacznie stwierdził, że na przekazanym do badań laptopie zostały odnalezione dane mające związek z przedmiotową sprawą oraz że z tego komputera umieszczono obraźliwy wpis.
Oskarżony przyznał się do zarzutów i złożył wniosek o wymierzenie uzgodnionej kary.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Oskarżonemu za przestępstwa z art. 256 § 1 kk oraz art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 25 marca 2015r., godz. 10:25

13 12


Znęcanie psychiczne i fizyczne nad konkubiną

W dniu 20 lutego 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mężczyźnie, tj. który w okresie od kwietnia do 10 października 2014 r. w miejscowości powiatu żywieckiego znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną, poprzez wszczynanie awantur domowych, groził jej pozbawieniem życia.
i spaleniem budynku, niszczył przedmioty codziennego użytku, poniżał, szarpał, dusił oraz zadawał uderzenia rękami po całym ciele i kopał.
W toku postępowania ustalono, iż strony pozostawały w związku od trzech lat. Już wtedy dochodziło do nieporozumień efektem których było postępowanie, o przestępstwo z art. 288 § 1 kk (zniszczenie mienia), które umorzono wobec cofnięcia przez pokrzywdzoną wniosku.
o ściganie. Do marca 2014 r. pożycie stron układało się poprawnie. Od kwietnia 2014 r. oskarżony ponownie zaczął wszczynać awantury, groził konkubinie pozbawieniem życia, znieważał ją, niszczył sprzęt codziennego użytku, szarpał, dusił, bił rękami po całym ciele i kopał.
Oskarżony został poddany badaniom sądowo-psychiatrycznym. Biegli stwierdzili u niego nieprawidłowe cechy osobowości, trudności z kontrolą emocji i zachowań, skłonność do zachowań agresywnych i alkoholu i ocenili, że jego zdolność do rozpoznania znaczenia czynu była zachowana ale zdolność do pokierowania swoim postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona w rozumieniu art. 31 § 2 kk.
Oskarżony nie przyznał się do przedstawionych zarzutów.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Oskarżonemu za przestępstwa z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 20 marca 2015r., godz. 15:35

13 12


Publiczne znieważenie obywatelek Rumunii oraz naruszenie nietykalności cielesnej

W dniu 02 lutego 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie w wieku 41 lat, tj. który w dniu 04 lipca 2014 r. w Skoczowie publicznie znieważył obywatelki Rumunii z powodu ich przynależności narodowej, używając słów powszechnie uznawanych za obelżywe oraz stosował wobec drugiej pokrzywdzonej przemoc.
W toku śledztwa ustalono, że 04 lipca 2014 r. pokrzywdzona wraz z 11-letnią córką, przyjechały do Skoczowa, aby zbierać datki pieniężne. Matka usiadła na kartonach i zaczepiała przechodniów, prosząc o pieniądze. Córka spacerowała z psem. W pewnym momencie do 11-letniej dziewczynki podjechał oskarżony, zastawił jej drogę rowerem, chwycił za warkocze i uderzył pięścią w klatkę piersiową w wyniku czego dziewczynka przewróciła się i uderzyła głową o bruk ulicy. Oskarżony równocześnie publicznie obrażał ją i i jej matkę obelżywymi słowami z powodu ich przynależności narodowej. W wyniku zdarzenia dziewczynka doznała obrażeń ciała w postaci rany tłuczonej głowy, co naruszyło funkcjonowanie jej organizmu na okres poniżej 7 dni.
Fakty ustalono w oparciu o zeznania świadków i opinię sądowo – lekarską.
Oskarżony nie przyznał się do przedstawionych zarzutów.
Oskarżony był wielokrotnie karany sądownie i odpowie w warunkach multirecydywy.
Oskarżonemu za przestępstwa z art. 257 kk, art. 119 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk i art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności do 7 lat i 6 miesięcy.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 19 marca 2015r., godz. 15:35

13 12


Okrutny syn

W dniu 19.12.2014 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 44-letniemu mężczyźnie, który w okresie od dnia 9.07.2014r. do dnia 26.10.2014r. w Bielsku-Białej znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
W toku dochodzenia ustalono, iż oskarżony w czerwcu 2012 roku zakończył odbywanie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo znęcania się. Po opuszczeniu zakładu karnego, nie pracował, był na utrzymaniu matki. W okresie od dnia 9.07.2014r. do dnia 26.10.2014r. w miejscu zamieszkania wszczynał awantury w czasie których szarpał matkę, wykręcał jej ręce i dusił oraz znieważał, poniżał i groził.
W toku postępowania zastosowano wobec w/w tymczasowe aresztowanie.
Oskarżony odpowie w warunkach recydywy.
Oskarżonemu za czyn z art. 207§ 1 k.k. w zw. z art. 64§1kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2015r., godz. 23:10

13 12


Znęcanie się nad żoną i dziećmi

W dniu 18.12.2014 roku Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie, który w okresie od kwietnia do września 2014 r. w jednej z miejscowości powiatu żywieckiego znęcał się nad członkami swojej rodziny w wyniku czego jeden z jego synów targnął się na własne życie oraz w okresie od grudnia 2013 r. do lipca 2014 r. uporczywie uchylał się od wykonania obowiązku łożenia na utrzymanie trójki swoich dzieci, czym naraził ich na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
W trakcie śledztwa ustalono, że w okresie objętym zarzutami oskarżony mieszkał wspólnie ze swoją żoną i trójką dzieci. Nadużywał alkoholu, pod wpływem którego wszczynał awantury w trakcie których znieważał żonę i syna wulgarnymi słowami, poniżał ich, zamykał drzwi wejściowe, żeby nie mogli dostać się do domu. W tym okresie odnotowano kilka interwencji Policji. W dniu 22 sierpnia 2014r. jeden z synów, po kolejnej awanturze, spożył alkohol i próbował popełnić samobójstwo, czemu zapobiegł kolega chłopca.
Dodatkowo ustalono, iż w okresie od grudnia 2013r. do lipca 2014r. oskarżony nie przekazywał swojej żonie żadnych pieniędzy na utrzymanie dzieci.
Oskarżonego poddano badaniu sądowo-psychiatrycznemu, które wykazało, że w czasie dokonania zarzucanych czynów był w pełni poczytalny.
W toku postępowania zastosowano wobec w/w tymczasowe aresztowanie.
Oskarżony przyznał się do części zarzutów.
Był karany sądownie.
Oskarżonemu za czyny z art. 207§1 w zw. z art. 207§3 kk i art. 209§1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2015r., godz. 23:10

13 12


Trzy promile w wydychanym powietrzu

W dniu 11.12.2014 r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu skierowała do Sądu Rejonowego w Żywcu akt oskarżenia przeciwko 25-letniemu Szymonowi D., który w dniu 15.08. 2014 r. w miejscowości powiatu żywieckiego kierował samochodem osobowym znajdując się w stanie nietrzeźwości.
W dniu 15.08.2014r. funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej. Po przybyciu na miejsce ustalili, że kierujący samochodem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Autem podróżowały cztery osoby. Ich badania na zawartość alkoholu wykazały, że wszyscy byli nietrzeźwi. Pasażerowie wskazali, że kierującym pojazdem był oskarżony. Zeznali, że wracali ze spotkania na którym wspólnie z nim spożywali alkohol.
Stężenie alkoholu w organizmie oskarżonego przekroczyło 3 promile.
Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
Za czyn z art. 178a § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 21 stycznia 2015r., godz. 23:10

13 12


Przywłaszczenie miliona złotych

W dniu 29.12.2014 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku–Białej akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie, który jako kierownik bielskiego oddziału jednej z krakowskich hurtowni alkoholowych w okresie od 2007 do 2 stycznia 2012 r. dokonał przywłaszczenia pieniędzy i wyrobów alkoholowych o łącznej wartości ponad 1 000 000,00 złotych a także w okresie od 2007 do 3 stycznia 2012 roku w celu ukrycia braku gotówki i niedoborów magazynowych towaru podrobił i posługiwał się podrobionymi fakturami VAT oraz usuwał i wprowadzał nowe zapisy w systemie informatycznym dotyczące dokumentacji finansowo- księgowej.
W toku śledztwa ustalono iż, jedna z krakowskich spółek prowadziła sprzedaż towarów, głównie alkoholu za pośrednictwem sieci hurtowni zlokalizowanych na terenie całego kraju. Każda z hurtowni posiadała własne magazyny, środki trwałe oraz pracowała w oparciu o program komputerowy służący do ewidencjonowania obrotu towarowego. Na okoliczność każdego zdarzenia gospodarczego miał być sporządzony dokument w systemie komputerowym. Klienci regulowali należności w kasie oddziału, do rąk kierowcy lub przedstawiciela handlowego. Część klientów dokonywała zakupów w tzw. kredycie kupieckim płacąc przelewem lub gotówką przy następnej dostawie. Oskarżony od 1.12.2003r. pełnił funkcję kierownika oddziału w Bielsku-Białej, gdzie był odpowiedzialny za powierzone mienie, dostarczanie towarów, gotówkę pobieraną od klientów z tytułu zapłaty za towar i właściwe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. W styczniu 2012 roku zarząd spółki przeprowadził niezapowiedzianą inwentaryzację, która wykazała duże braki towaru w magazynie, a także niedobór gotówki w kasie. Przeprowadzone w kolejnych dniach badania dokumentacji księgowej ujawniły kolejne nieprawidłowości będące rezultatem działania oskarżonego. Okazało się ,że oskarżony dokonał przywłaszczenia mienia firmy na kilka sposobów: poprzez anulowanie faktur za zakup towarów, a na ich miejsce wystawiania nowych opiewających na mniejsze kwoty, niewpłacanie do kasy i na konto bankowe pieniędzy przekazywanych mu przez przedstawicieli handlowych i kierowców, przywłaszczenie alkoholu który ujawniono w jego mieszkaniu, a także przywłaszczenie gotówki z utargu.
Powołani w sprawie biegli wyliczyli, że oskarżony w ten sposób przywłaszczył kwotę ponad 1 miliona.
Oskarżony nie przyznał się do zarzucanego mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.
Oskarżony nie był karany sądownie.
Oskarżonemu za czyny z art. 284§2 kk , art. 294§2 kk i art. 270§ 1kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 15 stycznia 2015r., godz. 23:00

13 12


Groźby i nękanie małżonki

W 11.12.2014 roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu mężczyźnie, który w okresie od 3 do 25.10.2014 roku w Bielsku-Białej poprzez wysyłanie licznych wiadomości tekstowych, wykonywanie wielokrotnie w ciągu dnia połączeń na numer telefoniczny, nachodzenie w miejscu zamieszkania i pobytu uporczywie nękał swoją żonę, a nadto w dniu 25.10.2014r. groził jej pozbawieniem życia.
W toku śledztwa ustalono, iż oskarżony z pokrzywdzoną pozostają w związku małżeńskim. Ich pożycie nie układa się poprawnie. Oskarżony znęcał się nad żoną, za co w czerwcu 2014r. został skazany wyrokiem Sądu. Już w czasie trwania tego postępowania karnego groził żonie i nękał ją, czym doprowadził do wszczęcia przeciwko niemu kolejnego procesu, którego rezultatem było drugie skazanie w sierpniu 2014r. Wyroki te nie powstrzymały mężczyzny od takich zachowań. Oskarżony w dalszym ciągu nękał żonę i groził jej. Za to został tymczasowo aresztowany i do czasu skazania prawomocnym ,już trzecim, wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności pozostawał w Areszcie Śledczym.
Po odbyciu kary i opuszczeniu Aresztu jego zachowanie nie uległo zmianie. Już w dniu 3.10.2014r. mężczyzna zaczął ponownie dręczyć pokrzywdzoną dzwoniąc na domofon jej mieszkania, wysyłając liczne sms, wykonując wielokrotnie w ciągu dnia połączenie na jej numer telefonu, nachodząc w miejscu zamieszkania i miejscu pracy domagając się rozmowy na temat powrotu do siebie, a w dniu 25.10.2014r. groził jej wbiciem noża w plecy. Te wszystkie zachowania spowodowały u pokrzywdzonej poczucie zagrożenia i obawę o swoje życie.
Pokrzywdzona złożyła wniosek o ukaranie.
W toku postępowania zastosowano wobec w/w tymczasowe aresztowanie.
Biegli psychiatrzy nie znaleźli podstaw do kwestionowania jego poczytalności.
Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.
Oskarżony był karany sądownie.
Za czyny z art. 190a §1 kk i art. 190§1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.


Informację udostępnił: Piotr Wysocki

Data udostępnienia: 15 stycznia 2015r., godz. 23:00

13 12


Adres:
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 475 81 00, fax: +48 33 475 81 05
NIP: 547-15-17-745