Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjny@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Śledztwo w sprawie 12 latki, która urodziła dziecko

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej prowadzi śledztwo w sprawie doprowadzenia do obcowania płciowego z małoletnią pokrzywdzoną w wieku 12 lat, tj. o czyn. z art. 200 kk.
Pokrzywdzona w wyniku zaistniałego zdarzenia zaszła w ciążę, do rozwiązania której (urodzenie zdrowego dziecka) doszło już w trakcie trwającego śledztwa.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył do organów ścigania Sąd Rodzinny, pod którego opieką znajdowała się pokrzywdzona.
Postępowania prowadzone jest w sprawie, do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Z uwagi na charakter czynu, którego dotyczy postępowanie oraz właściwości osobiste pokrzywdzonej, która jest osobą małoletnią, zgodnie z obowiązującą procedurą prokuratura złożyła wniosek o przesłuchanie pokrzywdzonej przed sądem.
Obecnie trwa oczekiwanie na wyznaczenie terminu posiedzenia w tej sprawie.
Przestępstwo z art. 200 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 2 lat do 12.


 

Unieważnienie niekorzystnej dla strony umowy pożyczki zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w dniu 07 lutego 2018r. pozew o stwierdzenie nieważności umowy pożyczki i umowy o przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie, położonej w Buczkowicach, zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem w dniu 10 czerwca 2015r., pomiędzy pozwanymi Mariuszem K. a Joanną A. reprezentowaną przez Piotra A., ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.
Wymieniona nieruchomość została przejęta przez Joannę A. w wykonaniu umowy pożyczki w faktycznej kwocie 70.000 zł, pomimo iż w akcie notarialnym wpisana została kwota 124.000 zł. Pożyczka zabezpieczona została umową przeniesienia własności nieruchomości położonej w miejscowości Buczkowice stanowiącej działkę o pow. 1.267 m2, zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o rzeczywistej wartości 404. 375 zł, pomimo, że w akcie notarialny przyjęto wartość 130.000 zł.
Wyrokiem z dnia 26 lipca 2019r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uwzględnił pozew Prokuratury i orzekł zgodnie z pozwem ustalając, że wskazane wyżej umowy są nieważne.
Wyrok nie jest prawomocny.
Sprawa stanowi pokłosie prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku śledztwa sygn. PO I Ds. 53.2016 prowadzonego przeciwko wielu osobom podejrzanym o szereg wyłudzeń własności nieruchomości, pod pozorem udzielania pożyczek połączonych z przeniesieniem własności tych nieruchomości.


 

Zatrzymanie i areszt w sprawie oszustwa „na wnuczka”

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec podejrzanego Grzegorza K., który wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi sprawcami w dniu 18 lipca 2019r. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30 tysięcy złotych na szkodę 69-cio letniej mieszkanki Bielska-Białej.
Postępowanie w tej sprawie prokuratura prowadzi wspólnie z IV Komisariatem Policji w Bielsku-Białej.
Ponieważ proceder oszustw „na wnuczka” pomimo wysiłków organów ścigania nadal jest wykorzystywany skutecznie przez środowiska przestępcze, po raz kolejny apelujemy o nie przekazywanie żadnych kwot pieniędzy ani jakichkolwiek wartościowych rzeczy osobom podającym się za funkcjonariuszy Policji lub innych służb.
Przypominamy, że organy ścigania i każdego rodzaju służby nie wykorzystują dla potrzeb swojej działalności pieniędzy czy jakichkolwiek innych rzeczy pożyczanych czy użyczanych od obywateli.
Jednocześnie należy wskazać, że oferowanie „pomocy” w zamian za pieniądze lub rzeczy wartościowe przez funkcjonariusza państwowego, jakim np. jest policjant dla potencjonalnego sprawcy przestępstwa czy też osoby pokrzywdzonej przestępstwem, stanowi przestępstwo jako czyn o charakterze korupcjogennym i może wiązać się z odpowiedzialnością osoby uczestniczącej w takim czynie, dlatego w każdym z tego rodzaju przypadkach należy powiadamiać najbliższą jednostkę Policji.


 

Śledztwo w sprawie automatów do gier hazardowych

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej prowadzi pod sygn. PO II Ds 10.2018 śledztwo w sprawie założenia i kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, polegających na organizowaniu gier losowych na automatach wbrew przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych oraz na uzyskiwaniu z tego tytułu znacznych środków pieniężnych niezgłaszanych właściwemu urzędowi skarbowemu i uzyskiwanie przez to nieujawnionych źródeł dochodu a nadto przyjmowanie, przekazywanie i przenoszenie własności środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem czynów zabronionych, to jest o przestępstwo z art. 107 § 1 kks, art. 258 § 1 i 3 kk, art. 299 § 1 i 5 kk.
W związku z prowadzonym śledztwem w dniu 12 czerwca 2019r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, Krajowej Administracji Skarbowej, wraz z technikami z zakresu informatyki śledczej dokonali przeszukań w wyniku których zabezpieczono u 69 podmiotów prowadzących działalność na terenie województw górnośląskiego, dolnośląskiego mazowieckiego oraz w innych częściach kraju, obszerną dokumentację finansowo – księgową, bankową, pracowniczą oraz dokumenty związane z działalnością tych podmiotów, a także kilkadziesiąt jednostek komputerowych, kilkadziesiąt nośników pamięci w postaci pendriv’ów. Ponadto ujawniono i zabezpieczono w sumie ponad 340 tysięcy złotych, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzą one z organizowania gier na automatach wbrew przepisom ustawy.
W śledztwie jak dotąd zarzuty przedstawiono 5 podejrzanym i ma ono charakter rozwojowy.
Za czyny zarzucane podejrzanym czyny grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.


 

Akt oskarżenia w sprawie wystawiania fikcyjnych faktur VAT

W dniu 17 maja 2019r. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 70 osobom podejrzanym o popełnienie szeregu przestępstw gospodarczych określonych w art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 299 § 1 i 5 k.k., art. 271 § 3 k.k. i inne.
Stanowiło to ukoronowanie obszernego i wielowątkowego śledztwa prowadzonego od dnia 08 grudnia 2014r., dotyczącego zaistniałego w okresie od sierpnia 2010r. do czerwca 2013r. w Brennej oraz innych miejscowościach w kraju działania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wystawianie oraz przyjęcie pomiędzy ustalonymi podmiotami z Opola i Brennej poświadczających nieprawdę faktur VAT z tytułu prezentacji multimedialnych na portalach internetowych, a następnie wprowadzenia tych faktur VAT do dokumentacji księgowej, celem zwiększenia rzekomego podatku VAT o kwotę 1.928.826,76 złotych i tym sam doprowadzenia Skarbu Państwa reprezentowanego przez Urząd Skarbowy w Cieszynie, do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie 260.766,00 złotych z tytułu zwrotu podatku VAT, poprzez wprowadzenia w błąd tego organu co do autentyczności tych faktur, tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 i 3 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.
Jak ustalono w toku śledztwa, prowadzący podmiot Reqin Grzegorz Z. oraz przedstawiciel podmiotu Fruit Service spółka z o.o. sporządzali poświadczające nieprawdę faktury VAT pomiędzy tymi podmiotami, które następnie przedkładano w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie, skutkiem czego Skarb Państwa został doprowadzony do niekorzystnego rozporządzania mieniem z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 260.766,00 złotych. Nadto Grzegorz Z. wystawił dla kilkudziesięciu podmiotów na terenie kraju szereg poświadczających nieprawdę faktur VAT, głównie w zakresie świadczonych usług multimedialnych.
Oszacowana łączna wartość fikcyjnych faktur VAT wyniosła kwotę brutto 30.421.319,41 złotych, z wynikająca z nich wartość podatku VAT to 5.649.713,07 złotych.
Za zarzucane oskarżonym czyny grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.