Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjny@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Oświadczenie

w związku z publikacją w dniu 8 maja 2019r., w dzienniku „Gazeta Wyborcza” artykułu prasowego Pan Redaktor Ewy Furtak pt.: „WEDŁUG PROKURATURY NIC SIĘ NIE STAŁO”

Wskazany w tytule artykuł prasowy zawiera niepełne informacje w przedmiocie postępowania z zawiadomienia Pani Redaktor Ewy Furtak.
W związku ze stałym monitoringiem spraw dotyczących tzw. „przestępstw z nienawiści”, Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej po wydaniu przez Prokuraturę Rejonową w Żywcu, w dniu 8 kwietnia 2019r. postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie z zawiadomienia Pani Redaktor Ewy Furtak, o której mowa w tytułowym artykule prasowym (wpływ postanowienia do tut. jednostki w dniu 12 kwietnia 2019r.), dokonała zbadania zasadności i prawidłowości podjętej decyzji końcowej. Decyzję o odmowie wszczęcia dochodzenia w tej sprawie uznano za nieuzasadnioną, jako co najmniej przedwczesną.
W dniu 15 kwietnia 2019r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu podjęła na nowo przedmiotowe postępowanie do dalszego prowadzenia, celem wszechstronnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.
Jak wynika z akt sprawy, pierwotna decyzja Prokuratury Rejonowej w Żywcu o odmowie wszczęcia dochodzenia w tej sprawie została doręczona Pani Redaktor Ewie Furtak dopiero w dniu 30 kwietnia 2019r., po dwukrotnym awizowaniu. Jednakże w tym dniu przedmiotowe postępowanie było już podjęte z urzędu. Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2019r. w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej wszczęte zostało dochodzenie w sprawie umieszczenia przez nieznanego sprawcę w nieustalonym czasie, lecz nie później niż 16 stycznia 2019r. ze skutkiem przestępnym w Bielsku-Białej, na portalu społecznościom Facebook, fotografii tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wraz z hasłem: „kara śmierci dla zdrajców Narodu Polskiego”, czym publicznie nawoływał do popełnienia zbrodni zabójstwa”, tj. o przestępstwo z art. 255 par. 2 kk.


 

Śledztwo w sprawie fałszywych "kosztowych" faktur VAT

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej wraz Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej prowadzi prowadzi śledztwo przeciwko osobom podejrzanym o wystawianie fikcyjnych faktur VAT na zakup materiałów budowlanych. Badane nieprawidłowości zostały ujawnione w wyniku kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.
Jak ustalono w toku śledztwa, w przestępczy proceder zaangażowanych było kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju.
Organizator przedsięwzięcia równoległe z faktycznie prowadzoną działalnością gospodarczą wystawiał fikcyjne faktury VAT, które następnie zbywał zainteresowanym podmiotom, głównie z terenu Śląska i Małopolski, celem zwiększania kosztów prowadzanej przez nich działalności, co z kolei pozwalało na odliczenie albo zwrot podatku VAT.
W dniu 28 lutego 2019 r. doszło do zatrzymania dwóch osób, w tym organizatora nielegalnego przedsięwzięcia, wobec którego Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w dniu 01 marca 2019 r. zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W zakresie drugiej zatrzymanej osoby zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego.
Łączna wartość ujawnionych fikcyjnych faktur przekracza kwotę 20.000.000,00 zł.
Zarzuty ogłoszone podejrzanym obejmują m.in. czyn z art. 277a § 1 kk w zw. z art. 270a § 1 kk w zw. z art. 12 kk, za który grozi kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.


 

Śledztwo w sprawie nielegalnego składowiska odpadów w Żywcu

Prokuratura Rejonowa w Żywcu prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnego składowania na terenie stadniny przy ul. Kamiennej w Żywcu odpadów płynnych nieznanego pochodzenia tj. o przestępstwo z art. 183 par.1 kk. Jak ustalono, w dniu 8 lutego 2019r. dwa pojazdy ciężarowe przywiozły na wskazane wyżej miejsce różnej wielkości pojemniki wypełnione nieustaloną cieczą. Pojazdy zostały zatrzymane i poddane przeszukaniu przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Czynności przeprowadzane na miejscu zdarzenia doprowadziły do ujawnienia 450 pojemników z nieustaloną zawartością z których pobrano próbki do badań. Burmistrz Miasta Żywiec w dniu ujawnienia odpadów wydał decyzję administracyjną nakazująca właścicielom terenu usunięcie ich w trybie natychmiastowym z terenu nieruchomości. Czyn o które prowadzone jest postępowanie zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.


 

Rozbicie grupy przestępczej produkującej podrabiane papierosy

Prokuratura Okręgowa w Bielsku Białej wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji i Krajową Administracją Skarbową prowadzi śledztwo dotyczące działającej na terenie Bielska-Białej, Zasola Bielańskiego i Ligoty zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wytwarzania wyrobów tytoniowych bez zezwolenia - papierosów znanych światowych marek bez uiszczania wymaganych należności publiczno-prawnych. W ramach podjętych w dniu 11 stycznia 2019r. działań zlikwidowano drukarnię opakowań do papierosów, krajalnię tytoniu i dwa magazyny do składowania tytoniu. Łącznie zabezpieczono ok. 10 ton tytoniu do produkcji papierosów oraz maszyny i urządzenia do konfekcjonowania tytoniu, drukowania i produkcji opakowań papierosowych, a także ponad 600 tys. zł w gotówce. Dokonano zatrzymania łącznie 11 osób, w tym dwóch obywateli Armenii. Na wniosek prokuratury sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec trojga podejrzanych, a wobec pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakaz opuszczania kraju, połączony z zatrzymaniem lub zakazem wydania paszportu. Według dokonanych szacunków łączna wartość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów tytoniowych oraz maszyn do ich produkcji to niemal 5 mln zł. Wysokość zobowiązań podatkowych ciążących na zabezpieczonym towarze wyniósł kwotę blisko 9 mln zł. Za czyny zarzucane podejrzanym groza kary pozbawienia wolności od lat 5 do 10.


 

Zatrzymanie i aresztowanie sprawców oszustw "na policjanta"

W dniu 8 lutego 2019r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej aresztował na wniosek
Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała - Północ w Bielsku-Białej , na okres 3 miesięcy Konrada M. i Grzegorza Sz, podejrzanym o dokonanie w dniu w dniu 06 i 07 lutego 2019 r. w Bielsku-Białej dwóch oszustw tzw. metodą "na policjanta", w wyniku czego ich łupem padło co najmniej 103.700 złotych.
W dniu 06 lutego 2019r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami bądź osobą, podejrzani Konrad M. i Grzegorz Sz. podając się za przedstawicieli organów ścigania i pozorując udział w policyjnej akcji wymierzonej w oszustów, nakłonili ustaloną pokrzywdzoną do zaciągnięcia w banku kredytu na jak największą wartość (nie mniej aniżeli 53.700 złotych), a następnie do przekazania tak uzyskanych środków pieniężnych osobie biorącej udział w wyżej opisanej rzekomej akcji organów ścigania.
W dniu 07 lutego 2019r. w Bielsku-Białej działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami bądź osobą wskazani wyżej podejrzani ponownie doprowadzili ustaloną pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych w ten sposób, że podając się za przedstawicieli organów ścigania i pozorując udział w policyjnej akcji wymierzonej w oszustów, polecili pokrzywdzonej podjąć należące do niej, a zdeponowane na lokacie środki pieniężne o jak największej wartości, a następnie tak uzyskane środki pieniężne przekazać osobie biorącej udział w wyżej opisanej rzekomej akcji organów ścigania.
Jak ustalono w toku śledztwa sprawcy telefonicznie nawiązali kontakt z pokrzywdzoną informując ją, że prowadzona jest akcja organów ścigania, polegająca na rozpracowywaniu nadużycia w bankach oraz że zachodzi prawdopodobieństwo, że przestępcy, przy wykorzystaniu podrobionych dokumentów pokrzywdzonej, mogą zaciągnąć zobowiązanie kredytowe na dane wymienionej. W ten sposób nakłonili ją do opisanych wyżej zachowań.
W rezultacie przeprowadzanej akcji policyjnej udało się zatrzymać Konrada M.i Grzegorza Sz. W chwili zatrzymania Konrad M. miał przy sobie kwotę 50.000 złotych.
W sprawie prowadzone są dalsze czynności mające na celu odzyskanie pozostałych utraconych przez pokrzywdzoną pieniędzy oraz ustalenia osób współdziałających przy dokonaniu tych przestępstw.
Opisane wyżej czyny stanowią przestępstwo z art. 286 par. 1 kk zagrożone kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Apelujemy aby wszystkie przypadki zgłaszania się osób podających się za wnuczka,dalekiego krewnego, funkcjonariusza Policji, CBA, CBŚ, ABW, czy też jakichkolwiek innych służb i namawiających do przekazania pieniędzy czy też innych wartościowych rzeczy pod jakimkolwiek pozorem, zgłaszać do najbliższej jednostki Policji.
Przypominamy, że w rzeczywistości żadne państwowe służby nie pozyskują dla swoich celów środków w postaci pieniędzy czy innych wartościowych rzeczy od osób trzecich i takie działanie z pewnością stanowi próbę oszustwa.