Drukuj

Bielsko-Biała, dnia 21 października 2020 r.

 

Śledztwo w sprawie katastrofy w Kobiernicach 16 października 2020 r.

W dniu 19 października 2020r. Prokuratura Rejonowa w Żywcu wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania w dniu 16 października 2020 r. w Kobiernicach zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu  wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji gazu ziemnego, skutkującego zawaleniem się budynku mieszkalnego, następstwem czego była śmierć  jednej osoby, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 2 i 3 k.k. w zw. z art.  163 § 2 k.k. i art. 163 § 4 k.k.

Dotychczas nie ustalono przyczyny wybuchu. Potwierdzono  jedynie fakt, że budynek posiadał przyłącze gazowe, a wybuch gazu wywołany został przez iskrę z załącznika światła w pomieszczeniu piwnicznym.

Na miejscu zdarzenia prokuratorzy wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej prowadzą oględziny z udziałem biegłych i specjalistów z zakresu geodezji, geologii, budownictwa i gazownictwa, zmierzające do ustalenia przyczyn wybuchu.

Czyn, o który prowadzone jest postępowanie zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Śledztwo jest w toku.

 

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej

Agnieszka Michulec