Drukuj

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Izabeli Sz. dokonanego w dniu
17 października 2019 r. w Bielsku-Białej

 

W dniu 28 września 2020r. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko Piotrowi Sz., podejrzanemu o popełnienie przest. z art. 148 § 2 pkt 1 k.k. i art. 153 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i z art. 207 § 1 k.k. i art. 190 a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Jak wynika z ustaleń śledztwa Piotr Sz. w dniu 17 października 2019 r. w Bielsku-Białej działając  z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia wspólnie zamieszkującej ciężarnej żony Izabeli . Sz., gdzie wiek ciąży nie był krótszy niż 23 tydzień, użył wobec niej przemocy, powodując liczne obrażenia ciała, w wyniku czego doprowadził do jej zgonu, przy czym działał ze szczególnym okrucieństwem, nadto doprowadził do przerwania ciąży u Izabeli. Sz. skutkującego zgonem nienarodzonego dziecka znajdującego się w okresie dojrzewania, który to zgon był wynikiem śmierci pokrzywdzonej, a następnie jej ciało przewiózł i porzucił w masywie leśnym w okolicach Siewierza.

Przeprowadzone postępowanie dało również podstawy do sformułowania wobec  Piotr Sz. zarzutu znęcania fizycznego i psychicznego nad żoną Izabelą Sz. w okresie od sierpnia 2019 r, do 17 października 2019 r. poprzez wszczynanie awantur podczas, których stosował wobec niej przemoc fizyczną, wyzwał słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał, zastraszał, groził pozbawieniem życia, wielokrotnie bezpodstawnie oskarżał o nękanie innych osób, a nadto działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru podszywał się pod pokrzywdzoną wykorzystując jej inicjały w celu wyrządzenia jej szkody osobistej, polegającej na skierowaniu wobec niej podejrzenia nękania innej osoby. 

Oskarżony przyznał się do pierwszego z zarzucanych mu czynów, tj. pozbawienia życia Izabeli Sz., natomiast zaprzeczył aby znęcał się na żoną. 

Piotr Sz. został zatrzymany w dniu 18 października 2019r i na wniosek prokuratora  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w dniu 21 października 2019 roku zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Aktualnie stosowanie tego środka zostało przedłużone przez Sąd do 12 października 2020 r.

W toku śledztwa prokurator tytułem zapieczenia majątkowego ustanowił zakaz zbywania i obciążania nieruchomości o wartości 200.000,00 zł oraz zabezpieczył środki pieniężne w kwocie 4.450,00 zł.

 

Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 12 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.