Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjny@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Unieważnienie niekorzystnej dla strony umowy pożyczki zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w dniu 07 lutego 2018r. pozew o stwierdzenie nieważności umowy pożyczki i umowy o przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie, położonej w Buczkowicach, zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem w dniu 10 czerwca 2015r., pomiędzy pozwanymi Mariuszem K. a Joanną A. reprezentowaną przez Piotra A., ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.
Wymieniona nieruchomość została przejęta przez Joannę A. w wykonaniu umowy pożyczki w faktycznej kwocie 70.000 zł, pomimo iż w akcie notarialnym wpisana została kwota 124.000 zł. Pożyczka zabezpieczona została umową przeniesienia własności nieruchomości położonej w miejscowości Buczkowice stanowiącej działkę o pow. 1.267 m2, zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o rzeczywistej wartości 404. 375 zł, pomimo, że w akcie notarialny przyjęto wartość 130.000 zł.
Wyrokiem z dnia 26 lipca 2019r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uwzględnił pozew Prokuratury i orzekł zgodnie z pozwem ustalając, że wskazane wyżej umowy są nieważne.
Wyrok nie jest prawomocny.
Sprawa stanowi pokłosie prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku śledztwa sygn. PO I Ds. 53.2016 prowadzonego przeciwko wielu osobom podejrzanym o szereg wyłudzeń własności nieruchomości, pod pozorem udzielania pożyczek połączonych z przeniesieniem własności tych nieruchomości.