Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjny@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Zatrzymanie i areszt w sprawie oszustwa „na wnuczka”

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec podejrzanego Grzegorza K., który wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi sprawcami w dniu 18 lipca 2019r. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30 tysięcy złotych na szkodę 69-cio letniej mieszkanki Bielska-Białej.
Postępowanie w tej sprawie prokuratura prowadzi wspólnie z IV Komisariatem Policji w Bielsku-Białej.
Ponieważ proceder oszustw „na wnuczka” pomimo wysiłków organów ścigania nadal jest wykorzystywany skutecznie przez środowiska przestępcze, po raz kolejny apelujemy o nie przekazywanie żadnych kwot pieniędzy ani jakichkolwiek wartościowych rzeczy osobom podającym się za funkcjonariuszy Policji lub innych służb.
Przypominamy, że organy ścigania i każdego rodzaju służby nie wykorzystują dla potrzeb swojej działalności pieniędzy czy jakichkolwiek innych rzeczy pożyczanych czy użyczanych od obywateli.
Jednocześnie należy wskazać, że oferowanie „pomocy” w zamian za pieniądze lub rzeczy wartościowe przez funkcjonariusza państwowego, jakim np. jest policjant dla potencjonalnego sprawcy przestępstwa czy też osoby pokrzywdzonej przestępstwem, stanowi przestępstwo jako czyn o charakterze korupcjogennym i może wiązać się z odpowiedzialnością osoby uczestniczącej w takim czynie, dlatego w każdym z tego rodzaju przypadkach należy powiadamiać najbliższą jednostkę Policji.