Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjny@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Śledztwo w sprawie automatów do gier hazardowych

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej prowadzi pod sygn. PO II Ds 10.2018 śledztwo w sprawie założenia i kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, polegających na organizowaniu gier losowych na automatach wbrew przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych oraz na uzyskiwaniu z tego tytułu znacznych środków pieniężnych niezgłaszanych właściwemu urzędowi skarbowemu i uzyskiwanie przez to nieujawnionych źródeł dochodu a nadto przyjmowanie, przekazywanie i przenoszenie własności środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem czynów zabronionych, to jest o przestępstwo z art. 107 § 1 kks, art. 258 § 1 i 3 kk, art. 299 § 1 i 5 kk.
W związku z prowadzonym śledztwem w dniu 12 czerwca 2019r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, Krajowej Administracji Skarbowej, wraz z technikami z zakresu informatyki śledczej dokonali przeszukań w wyniku których zabezpieczono u 69 podmiotów prowadzących działalność na terenie województw górnośląskiego, dolnośląskiego mazowieckiego oraz w innych częściach kraju, obszerną dokumentację finansowo – księgową, bankową, pracowniczą oraz dokumenty związane z działalnością tych podmiotów, a także kilkadziesiąt jednostek komputerowych, kilkadziesiąt nośników pamięci w postaci pendriv’ów. Ponadto ujawniono i zabezpieczono w sumie ponad 340 tysięcy złotych, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzą one z organizowania gier na automatach wbrew przepisom ustawy.
W śledztwie jak dotąd zarzuty przedstawiono 5 podejrzanym i ma ono charakter rozwojowy.
Za czyny zarzucane podejrzanym czyny grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.