Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjny@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Akt oskarżenia w sprawie wystawiania fikcyjnych faktur VAT

W dniu 17 maja 2019r. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 70 osobom podejrzanym o popełnienie szeregu przestępstw gospodarczych określonych w art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 299 § 1 i 5 k.k., art. 271 § 3 k.k. i inne.
Stanowiło to ukoronowanie obszernego i wielowątkowego śledztwa prowadzonego od dnia 08 grudnia 2014r., dotyczącego zaistniałego w okresie od sierpnia 2010r. do czerwca 2013r. w Brennej oraz innych miejscowościach w kraju działania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wystawianie oraz przyjęcie pomiędzy ustalonymi podmiotami z Opola i Brennej poświadczających nieprawdę faktur VAT z tytułu prezentacji multimedialnych na portalach internetowych, a następnie wprowadzenia tych faktur VAT do dokumentacji księgowej, celem zwiększenia rzekomego podatku VAT o kwotę 1.928.826,76 złotych i tym sam doprowadzenia Skarbu Państwa reprezentowanego przez Urząd Skarbowy w Cieszynie, do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie 260.766,00 złotych z tytułu zwrotu podatku VAT, poprzez wprowadzenia w błąd tego organu co do autentyczności tych faktur, tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 i 3 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.
Jak ustalono w toku śledztwa, prowadzący podmiot Reqin Grzegorz Z. oraz przedstawiciel podmiotu Fruit Service spółka z o.o. sporządzali poświadczające nieprawdę faktury VAT pomiędzy tymi podmiotami, które następnie przedkładano w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie, skutkiem czego Skarb Państwa został doprowadzony do niekorzystnego rozporządzania mieniem z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 260.766,00 złotych. Nadto Grzegorz Z. wystawił dla kilkudziesięciu podmiotów na terenie kraju szereg poświadczających nieprawdę faktur VAT, głównie w zakresie świadczonych usług multimedialnych.
Oszacowana łączna wartość fikcyjnych faktur VAT wyniosła kwotę brutto 30.421.319,41 złotych, z wynikająca z nich wartość podatku VAT to 5.649.713,07 złotych.
Za zarzucane oskarżonym czyny grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.